Hoppa innehåll

Driftstopp i Kommunekonomins informationstjänst till 9.11. kl. 10

Kommunekonomins informationstjänstens testtjänst och produktion är inte tillgängliga för tillfället. Man kan ännu logga in på tjänsten och acceptera material som redan har skickats. Nytt material kan dock inte skickas under driftstopp. Tjänsten kommer att vara tillgänglig igen måndagen den 9.11. kl. 10.00.

För ytterligare information: kuntadata@valtiokonttori.fi

Målgrupp: Myndigheter

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter