Tietosuoja Valtiokonttorissa

Valtiokonttorin tavoitteena on kaikessa toiminnassaan henkilötietoja käsitellessään varmistaa, että rekisteröityjen oikeudet toteutuvat ja henkilötietoja käsitellään lainsäädännön ja Valtiokonttorin tietosuojaperiaatteiden mukaisesti. Henkilötietoja käsitellään Valtiokonttorissa esimerkiksi erilaisten korvaus-, laina- ja takausasioiden käsittelyssä sekä työnantajatehtävien hoitamisessa.

Valtiokonttorissa henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi. Niitä kerätään nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten vain sen verran kun on välttämätöntä käsittelyn tarkoituksen kannalta.

Tutustu Valtiokonttorin tietosuojaperiaatteisiin (pdf, päivitetty 26.10.2020) >

Valtiokonttorissa on pääjohtajan nimeämä tietosuojavastaava, jonka tehtävänä on antaa neuvoja ja ohjeita koskien tietosuojasäännösten mukaisia velvollisuuksia. Valtiokonttorin tietosuojavastaavana toimii Heikki Kangas (tietosuojavastaava@valtiokonttori.fi).

Jokaisella on oikeus saada tietää, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja Valtiokonttorissa. Henkilötietoja koskeva tarkastuspyyntö on suositeltavaa esittää käyttäen oheista Henkilötietojen tarkastuspyyntölomaketta, jolla tarkastuspyyntö voidaan rajata tarkoituksenmukaisella tavalla. Lomake voidaan toimittaa postitse allekirjoitettuna alla olevaan osoitteeseen tai sähköpostitse Valtiokonttorin kirjaamoon (kirjaamo@valtiokonttori.fi) esimerkiksi skannattuna tai kuvana. Tarvittaessa tarkastuspyyntö voidaan esittää myös vapaamuotoisena sähköpostina.

Voit toimittaa oheisen lomakkeen täytettynä ja allekirjoitettuna Valtiokonttoriin osoitteeseen:

VALTIOKONTTORI
PL 14
00054 VALTIOKONTTORI

Lomakkeen lopussa on myös ohjeet sen täyttämiseksi. Toistaiseksi emme ota tietopyyntöjä vastaan puhelimitse.

HENKILÖTIETOJEN TARKASTUSPYYNTÖLOMAKE (PDF)

Tietosuojaseloste, valtiokonttori.fi

Valtiokonttori.fin tietosuojaseloste >

Tietosuojaselosteet palveluittain:

Valtion edunvalvonta

Liikennevakuutuslakiin perustuvat laiminlyöntimaksut
Maksuvapautukset
Oikeudenkäynnin viivästymishyvitykset
Työtapaturma- ja ammattitautilakiin perustuvat laiminlyöntimaksut
Valtion perintö- ja testamenttiasiat

Julkishallinnon palvelut

Kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietopalvelu, tietosuojaseloste (pdf)
Analysointi- ja raportointipalvelut, tietosuojaseloste (pdf)
Suomi.fi-maksut palvelu, tietosuojaseloste (pdf)
Julkisten hankintojen kustannusarviotyökalu, tietosuojaseloste (pdf)

Turvaviesti-palvelu

Valtiokonttorin asiakkaat voivat toimittaa salassa pidettäviä tai arkaluonteisia henkilötietoja sisältävät aineistonsa Valtiokonttoriin käyttäen Turvaviestipalvelua: https://turvaviesti.valtiokonttori.fi

Palvelun alasvetovalikosta valitaan ryhmäpostilaatikko, johon aineisto välitetään. Turvaviesti-palvelu on käytössä seuraavissa palveluissa:

 • työtapaturmat,
 • sotilastapaturmat,
 • liikennevahinkoturva,
 • rikosvahinkokorvaukset,
 • syyttömästi vangittujen korvaukset,
 • sotainvalidiedut,
 • valtion vastuuvahingot,
 • perintöasiat,
 • maksuvapautus,
 • ulkomaan matkaturva,
 • laiminlyöntimaksut,
 • viivästymishyvitykset,
 • oikaisuvaatimus kustannutuki,
 • kustannustuki ja
 • luottopalvelu.