Tietosuoja Valtiokonttorissa

Valtiokonttorin tavoitteena on kaikessa toiminnassaan henkilötietoja käsitellessään varmistaa, että rekisteröityjen oikeudet toteutuvat ja henkilötietoja käsitellään lainsäädännön ja Valtiokonttorin tietosuojaperiaatteiden mukaisesti. Henkilötietoja käsitellään Valtiokonttorissa esimerkiksi erilaisten korvaus-, laina- ja takausasioiden käsittelyssä sekä työnantajatehtävien hoitamisessa.

Valtiokonttorissa henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi. Niitä kerätään nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten vain sen verran kun on välttämätöntä käsittelyn tarkoituksen kannalta.

Tutustu Valtiokonttorin tietosuojaperiaatteisiin (pdf, päivitetty 26.10.2020) >

Valtiokonttorissa on pääjohtajan nimeämä tietosuojavastaava, jonka tehtävänä on antaa neuvoja ja ohjeita koskien tietosuojasäännösten mukaisia velvollisuuksia. Valtiokonttorin tietosuojavastaavana toimii Heikki Kangas.

Jokaisella on oikeus saada tietää, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja Valtiokonttorissa. Tiedot saat täyttämällä oheisen lomakkeen ja toimittamalla sen allekirjoitettuna Valtiokonttoriin osoitteeseen:

VALTIOKONTTORI
PL 14
00054 VALTIOKONTTORI
Lomakkeen lopussa on myös ohjeet sen täyttämiseksi. Toistaiseksi emme ota tietopyyntöjä vastaan sähköpostitse tai puhelimitse.

Henkilötietojen tarkastuspyyntölomake (pdf) >

Tietosuojaseloste, valtiokonttori.fi

Valtiokonttori.fin tietosuojaseloste >

Tietosuojaselosteet palveluittain:

Valtion edunvalvonta

Liikennevakuutuslakiin perustuvat laiminlyöntimaksut
Maksuvapautukset
Oikeudenkäynnin viivästymishyvitykset
Työtapaturma- ja ammattitautilakiin perustuvat laiminlyöntimaksut
Valtion perintö- ja testamenttiasiat

Julkishallinnon palvelut

Kuntatalouden tietopalvelu, tietosuojaseloste (pdf)
Analysointi- ja raportointipalvelut, tietosuojaseloste (pdf)

Turvaviesti-palvelu

Valtiokonttorin asiakkaat voivat toimittaa salassa pidettäviä tai arkaluonteisia henkilötietoja sisältävät aineistonsa Valtiokonttoriin käyttäen Turvaviestipalvelua: https://turvaviesti.valtiokonttori.fi

Palvelun alasvetovalikosta valitaan ryhmäpostilaatikko, johon aineisto välitetään. Turvaviesti-palvelu on käytössä seuraavissa palveluissa:

 • työtapaturmat,
 • sotilastapaturmat,
 • liikennevahinkoturva,
 • rikosvahinkokorvaukset,
 • syyttömästi vangittujen korvaukset,
 • sotainvalidiedut,
 • valtion vastuuvahingot,
 • perintöasiat,
 • maksuvapautus,
 • ulkomaan matkaturva,
 • laiminlyöntimaksut,
 • viivästymishyvitykset,
 • oikaisuvaatimus kustannutuki,
 • kustannustuki ja
 • luottopalvelu.