Valtiokonttori on valtiovarainministeriön (VM) hallinnon alainen virasto.

Vastaamme valtion lainanotosta, kassavarojen sijoittamisesta ja valtionvelan riskienhallinnasta.

”Asiat hoituvat kanssamme vaivattomasti, nopeasti ja läpinäkyvästi.”

Hoidamme valtion työntekijöiden tapaturmakorvauksia, myönnämme kansalaisille mm. sotilasvamma- ja rikosvahinkokorvauksia ja hallinnoimme valtion myöntämiä lainoja, korkotukia ja valtiontakauksia.

Tehtävänämme on lisäksi valtion konsernilaskenta ja taloushallinnon sekä maksuliikkeen ohjaaminen. Tuemme myös valtion organisaatioita työelämän murroksessa, edistämme tiedolla johtamista ja kehitämme kuntien ja maakuntien taloustietopalvelua.

Palvelemme valtionhallintoa, kansalaisia, kuntasektoria, yhteisöjä ja yrityksiä.

Virastomme on perustettu vuonna 1876. Palveluksessamme on noin 270 henkilöä. Toimipisteemme sijaitsee Helsingin Hakaniemessä osoitteessa Sörnäisten rantatie 13.

Toiminta-ajatuksemme

​Valtiokonttori on valtiovarainhoidon luotettava toteuttaja ja valtion toimintatapojen rohkea uudistaja yhteiskunnan ja asiakkaiden eduksi.

Arvomme

Valtiokonttorin arvot ovat yhteiskunnan hyvä, asiakkuus sekä hyvinvointi ja kehitys. Arvot antavat pohjan ja suunnan kaikelle Valtiokonttorin tekemiselle. Ne näkyvät päätöksissä, toiminnassa ja toimintamalleissa, joita Valtiokonttori toteuttaa ottaen huomioon kestävän kehityksen periaatteet.

Yhteiskunnan hyvä

Tunnistamme ja edistämme yhteiskunnan kokonaisedun mukaisia ratkaisuja.
Hyväksymme valtionhallinnon yhteiset arvot.
Toimintamme ei ole ristiriidassa poliittisen ohjauksen kautta tulevien päämäärien kanssa.

Asiakkuus

Palvelutuotannossa pyrimme hyvään laatuun.
Ymmärrämme asiakkaiden tarpeet ja huomioimme saamamme palautteen ja kehittämisehdotukset.
Tarjoamme asiakkaille myönteisen palvelutapahtuman.

Hyvinvointi ja kehitys

Etsimme itse aktiivisesti kehitysehdotuksia ja reagoimme niihin nopeasti.
Sitoudumme kehittämään työyhteisöämme ja itseämme.
Arvostamme toistemme työtä.

Missä muualla on tietoa Valtiokonttorista?

Voit lukea ja kuunnella lisää Valtiokonttorin toiminnasta mm. vuosikertomuksistamme >