Valtiokonttori on valtiovarainministeriön (VM) hallinnon alainen virasto.

Vastaamme valtion lainanotosta, kassavarojen sijoittamisesta ja valtionvelan riskienhallinnasta.

”Toimintamme on läpinäkyvää, tehokasta ja asiakkaille vaivatonta.”

Hoidamme valtion työntekijöiden tapaturmakorvauksia, myönnämme kansalaisille mm. sotilasvamma- ja rikosvahinkokorvauksia ja hallinnoimme valtion myöntämiä lainoja, korkotukia ja valtiontakauksia.

Tehtävänämme on lisäksi valtion konsernilaskenta ja taloushallinnon sekä maksuliikkeen ohjaaminen. Tuemme myös valtion organisaatioita työelämän murroksessa, edistämme tiedolla johtamista ja kehitämme kuntien taloustietopalvelua.

Palvelemme valtionhallintoa, kansalaisia, kuntasektoria, yhteisöjä ja yrityksiä.

Virastomme on perustettu vuonna 1876. Palveluksessamme on noin 300 henkilöä. Toimipisteemme sijaitsee Helsingin Hakaniemessä osoitteessa Sörnäisten rantatie 13.

Toiminta-ajatuksemme

​Valtiokonttori on valtiovarainhoidon luotettava toteuttaja ja tietojohtamisen uudistaja.

Arvomme

Valtiokonttorin arvot ovat yhteiskunnan ja asiakkaan hyvä sekä hyvinvointi ja kehitys. Arvot antavat pohjan ja suunnan kaikelle Valtiokonttorin tekemiselle. Ne näkyvät päätöksissä, toiminnassa ja toimintamalleissa, joita Valtiokonttori toteuttaa ottaen huomioon kestävän kehityksen periaatteet.

Tavoitteemme

Toiminnalliset ja strategiset tavoitteemme ovat:

  1. Valtion rahoituspalvelut toimivat laadukkaasti kaikissa olosuhteissa
  2. Tarjoamme nykyaikaiset korvaus- ja muut kansalaispalvelut
  3. Tuotamme laadukkaat julkisen talouden ja valtion työelämän palvelut sekä edistämme tietojohtamista

Edellytyksiä luovat strategiset tavoitteemme ovat:

  1. Toimimme vaikuttavasti ja tuotamme erinomaisen asiakas- ja sidosryhmäkokemuksen
  2. Toimimme vastuullisesti ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme ja osaamistamme

Valtiokonttorin strategia pdf-esityksenä >

Missä muualla on tietoa Valtiokonttorista?

Voit lukea lisää Valtiokonttorin toiminnasta mm. julkaisuistamme >

Yhteiskuntavastuu

Green Office -logo, jpgWWF myönsi 21.5.2010 Valtiokonttorin Helsingin toimipisteille Green Office -merkin käyttöoikeuden. Merkki ja siihen liittyvä diplomi myönnetään erityisen haku- ja arviointiprosessin jälkeen yrityksille ja yhteisöille, joilla on oma Green Office -kriteerit täyttävä ympäristöohjelma. Ympäristöohjelman keskeisinä tavoitteina ovat olleet energian- ja paperinkulutuksen vähentäminen sekä jätteiden lajittelun järkeistäminen.

Valtiokonttorin ympäristöohjelma on otettu käyttöön 23.1.2008 ja sen tavoitteita on käytännössä toteuttanut toimialojen ja yksiköiden edustajista koostuva Ekoryhmä. Ympäristöohjelmamme keskeisinä tavoitteina ovat toistaiseksi olleet energian- ja paperinkulutuksen vähentäminen sekä jätteiden lajittelun järkeistäminen.

Ympäristömyönteinen työ jatkuu

Kestävän kehityksen edistäminen Valtiokonttorissa ei missään nimessä päättynyt Green Office -merkin saamiseen, vaan ympäristöohjelman mukainen työ on jatkuvaa. Sen takaa ympäristömyönteisen ajattelun myötätuuli sekä WWF:n arviointimenettely, joka tuo ympäristöjärjestelmän tarkastajan säännöllisin välein Valtiokonttoriin.

Pienillä teoilla voimme yhdessä vihertää Valtiokonttoria ja säästää energiaa. Valtiokonttorin Vihreä Konttori kannustaa tietoiskuin henkilöstöään johonkin konkreettiseen ja pieneen ympäristötekoon.

Lue lisää WWF Green Office -sertifikaatista WWF:n sivuilta  >