Valtiokonttori on valtiovarainministeriön (VM) hallinnon alainen virasto.

”Toimintamme on läpinäkyvää, tehokasta ja asiakkaille vaivatonta.”

Vastaamme valtion lainanotosta, kassavarojen sijoittamisesta ja valtionvelan riskienhallinnasta.

Hoidamme valtion työntekijöiden tapaturmakorvauksia, myönnämme kansalaisille mm. sotilasvamma- ja rikosvahinkokorvauksia ja hallinnoimme valtion myöntämiä lainoja, korkotukia ja valtiontakauksia.

Tehtävänämme on lisäksi valtion konsernilaskenta ja taloushallinnon sekä maksuliikkeen ohjaaminen. Tuemme myös valtion organisaatioita työelämän murroksessa, edistämme tiedolla johtamista ja kehitämme kuntien taloustietopalvelua.

Palvelemme valtionhallintoa, kansalaisia, kuntasektoria, yhteisöjä ja yrityksiä.

Valtiokonttori muodostuu toimialoista ja niitä tukevista toiminnoista. Virastoamme johtaa pääjohtaja. Pääjohtaja, Valtiokonttorin toimialajohtajat ja henkilöstön edustaja muodostavat johtoryhmän. Lue lisää organisaatiostamme täältä >

Virastomme on perustettu vuonna 1876. Palveluksessamme on noin 300 henkilöä. Toimipisteemme sijaitsee Helsingin Hakaniemessä osoitteessa Sörnäisten rantatie 13.

Toiminta-ajatuksemme

​Valtiokonttori on valtiovarainhoidon luotettava toteuttaja ja tietojohtamisen uudistaja.

Arvomme

Valtiokonttorin arvot ovat yhteiskunnan ja asiakkaan hyvä sekä hyvinvointi ja kehitys. Arvot antavat pohjan ja suunnan kaikelle Valtiokonttorin tekemiselle. Ne näkyvät päätöksissä, toiminnassa ja toimintamalleissa, joita Valtiokonttori toteuttaa ottaen huomioon kestävän kehityksen periaatteet.

Tavoitteemme

Toiminnalliset ja strategiset tavoitteemme ovat:

  1. Valtion rahoituspalvelut toimivat laadukkaasti kaikissa olosuhteissa
  2. Tarjoamme nykyaikaiset korvaus- ja muut kansalaispalvelut
  3. Tuotamme laadukkaat julkisen talouden ja valtion työelämän palvelut sekä edistämme tietojohtamista

Edellytyksiä luovat strategiset tavoitteemme ovat:

  1. Toimimme vaikuttavasti ja tuotamme erinomaisen asiakas- ja sidosryhmäkokemuksen
  2. Toimimme vastuullisesti ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme ja osaamistamme

Valtiokonttorin strategia pdf-esityksenä >

Missä muualla on tietoa Valtiokonttorista?

Voit lukea lisää Valtiokonttorin toiminnasta mm. julkaisuistamme >

Vastuullisuus Valtiokonttorissa

Vastuullisuus on Valtiokonttorissa asioiden tarkasteluun sisäänrakennettu näkökulma, joka otetaan huomioon viraston toimintaa koskevassa päätöksenteossa ja tavoitteiden edistämisessä. Lue lisää vastuullisuudesta Valtiokonttorissa täältä >