Viraston tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot näkyvät alla olevista asiakirjoista. Asiakirjat on ryhmitelty tulosohjausasiakirjoihin ja muihin suunnittelun ja seurannan asiakirjoihin. Tulosohjausasiakirjat on edelleen jaoteltu suunnitelmiin ja seurantatietoihin. Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat ovat joko suunnitelmia, arviointeja ja selvityksiä tai muita asiakirjoja.

Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat tulossopimukset ja eduskunnan päättämä talousarvio. Seurantatiedoista keskeisimmät ovat tilinpäätös ja varsinkin siihen kuuluva toimintakertomus sekä ministeriön antama kannanotto tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen.

Tulosohjausasiakirjat

Suunnitelmat

 • Valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin välinen tulossopimus
  Tulossopimus on viraston ja ministeriön välinen sopimus alkavan vuoden toiminnallisista tavoitteista myönnettävien määrärahojen puitteissa.
  2024 >
  2023 >
  2022 >
 • Eduskunnan päättämät talousarviot ja lisätalousarviot
  Eduskunta päättää valtion talousarviosta. Asiakirja sisältää eduskunnan vahvistamat tuloarviot ja määrärahat.
  Linkki talousarvioasiakirjoihin ja lisätalousarvioasiakirjoihin >

Seurantatiedot

 • Valtiokonttorin tilinpäätökset
  Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelman ja liitteet.
  2023 >
  2022 >
  2021 >

Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Myös seuraavia asiakirjoja tehdään suunnittelu- ja seurantaprosessin aikana. Ne ovat luonteeltaan enemmän viraston omia ehdotuksia ja suunnitelmia, eivätkä lopullisia ministeriön vahvistamia asiakirjoja.

Suunnitelmat

 • Valtiokonttorin kehysehdotus
  Kehysehdotuksessa esitetään viraston toiminnan painopisteet ja taloudelliset tiedot 4-vuotisena kehyskautena. Kehysehdotus on viraston itsensä laatima ennakkosuunnitelma, eikä sen sisältöjä vahvisteta ministeriössä.
  2025–2028 >
  2024–2027 >
  2023–2026 >