Tämä saavutettavuusseloste koskee valtiokonttori.fi-sivustoa ja on laadittu 7.11.2019. Sivuston saavutettavuuden on arvioinut Avaava Oy. Teemme myös jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi. Ota ongelmatilanteessa yhteyttä Valtiokonttoriin. Yhteystiedot löytyvät sivulta https://www.valtiokonttori.fi/yhteystiedot/valtiokonttorin-yhteystiedot/

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Täyttää kriittiset saavutettavuusvaatimukset. Alle on listattu havaitut puutteet saavutettavuudessa.

Syy noudattamatta jättämiselle

Kohtuuton rasite. Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi ja puutteen korjaamiseksi. Tavoiteaikataulu korjauksille on kevät 2020.

Digipalvelun ei-saavutettava sisältö (WCAG-kriteerien mukaan)

1. Havaittava

Sivuston värimaailma ei kaikilta osin täytä kontrastikriteerejä

Joillain sivuilla on tekstiä suoraan kuvan päällä.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti, 1.4.3 Kontrasti (minimi)

Navigointivalikoiden ja painikkeiden toiminta ruudunlukijalla on puutteellista

Sivun yläosassa olevaa navigointivalikkoa ei voi havaita kaikilla ruudunlukijoilla. Useat painikkeet (esim. ”Suodata palveluita”) ovat näkymättömiä kaikille ruudunlukijaohjelmille tai osalle niistä.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 1.3.1 Informaatio ja suhteet

Kuvien ja kaavioiden tekstivastineet puutteelliset

Olennaista tietoa jää välittymättä tekstivastineilla, mm. tilastoissa. Joillekin koristekuville on virheellisesti sisällytetty yksityiskohtaiset tekstivastineet.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

Tilastoissa on käytetty vain värejä tietojen erottamiseen

Pylväsdiagrammien erottaminen perustuu väreihin.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 1.4.1 Värien käyttö

Sivun responsiivisuudessa puutteita

Jossain tapauksissa sisältö vuotaa isoilla sivun suurennoksilla ulos näkyvältä alueelta. Tilastot eivät suurene selaimella suurennettaessa.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 1.4.10 Responsiivisuus

2. Hallittava

Näppäimistön fokus ei ole riittävän näkyvä

Näppäimistön fokuksen tyylinä on käytetty selaimien oletustyyliä. Monissa kohdissa, esimerkiksi tumman painikkeen ympärillä, fokus ei ole riittävä osoittamaan fokuksen sijaintia.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 2.4.7 Näkyvä kohdistus

Näppäimistökäytössä on puutteita

Näppäimistöllä ei pääse käsiksi esimerkiksi tilastosivujen valikoihin eikä sosiaalisen median linkkeihin. Lisäksi tilastoihin saattaa jäädä näppäimistöllä ansaan.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 2.1.1 Näppäimistö, 2.1.2 Ei näppäimistöansaa

Linkkien otsikko ei ole riittävän kuvaava

Joidenkin geneeristen linkkien nimet eivät toimi irrallaan asiayhteydestä, esim. ”Tutustu tästä” tai ”Lue lisää”.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 2.4.7 Näkyvä kohdistus

Pdf-tiedostot

Joidenkin pdf-tiedostojen saavutettavuudessa saattaa olla puutteita.

Rikkinäiset linkit

Osa sivuston linkeistä on rikki. Asiaa korjataan parhaillaan.

3. Ymmärrettävä

Ammattisanasto

Sivustolla on osittain käytetty ammattisanastoa, joka ei ehkä ole kaikille käyttäjille ymmärrettävää.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 3.1.3 Epätavalliset sanat.

4. Toimintavarma

Muiden tahojen tuottama materiaali

Valtiokonttori ei vastaa muiden tahojen tuottaman sisällön toimivuudesta osana sivustoamme. Tällaisia sisältöjä ovat mm. Suomi.fi-palvelutietovarannosta rajapinnan kautta näytettävät sisällöt ja Microsoftin PowerBI-tuotteella tuotetut tilastot.

Palaute ja saavutettavuuspuutteista ilmoittaminen

Sivuston saavutettavuudesta voi antaa palautetta www.valtiokonttori.fi-sivuston palautelomakkeella tai sähköpostitse osoitteeseen viestinta(at)valtiokonttori.fi.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle, yhteystiedot löytyvät sivulta https://www.valtiokonttori.fi/yhteystiedot/valtiokonttorin-yhteystiedot/. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000