Kaikki Valtiokonttorin ylläpitämät avoimet rajapinnat on koottu Valtiokonttorin API-portaaliin, joka löytyy osoitteesta avoindata.tutkihallintoa.fi.

Rajapintaportaalin kautta saat tietoa liittyen mm. valtion talouteen, henkilöstöön ja toimintaan, kuntatalouteen sekä valtionvelkaan ja rahoitus- ja lainapalveluihin. Tarkemmat kuvaukset saatavilla olevista tiedoista ja ohjeet kunkin avoimen rajapinnan käyttöön löytyvät portaalista. Rajapinnat ovat avoimesti kaikkien käytettävissä. Valmiisiin visualisoituihin raportteihin kuntia, kuntayhtymiä, Suomen alueita sekä valtiota koskevista tiedoista voi tutustua Tutkihallintoa.fi-palvelussa.

Tutustu Valtiokonttorin ylläpitämiin avoimiin rajapintoihin

Tutustu visualisoituihin raportteihin Tutkihallintoa.fi-palvelussa