Netta Kokko, asiakaspäällikkö, Kansalaispalvelut
Ismo Tikka, asiakaspäällikkö, Kansalaispalvelut

YK:n Kestävän kehityksen tavoite 8

Aikalisätoiminta tarjoaa tukea ja ohjausta kaikille kutsunta-, varusmies- ja siviilipalvelusikäisille nuorille. Se perustuu kuntien, Puolustusvoimien, Siviilipalveluskeskuksen ja Valtiokonttorin yhteistyölle. Aikalisätoiminnan toteutuksesta kaikissa Suomen kunnissa vastaa etsivä nuorisotyö.

Jos nuori loukkaantuu tai sairastuu varusmies- tai siviilipalvelusaikana, Puolustusvoimat tai siviilipalveluspaikka huolehtii hoidosta. Kun nuoren palvelus keskeytyy tai päättyy, Valtiokonttori vastaa vamman tai sairauden hoidon ja kuntoutuksen kustannuksista sekä muista lainmukaisista korvauksista.

Kaikki palveluksen terveyssyistä keskeyttäneet nuoret eivät kuitenkaan ole tietoisia oikeuksistaan, Valtiokonttorin palveluista tai siitä, miten päästä osallisiksi heille kuuluvista korvauksista. Palveluksen keskeytyminen voi olla myös henkisesti raskasta, eikä voimia asioiden selvittämiseen ole. Siksi Valtiokonttori pyrkii löytämään kaikki maanpuolustusvelvolliset, jotka kuuluvat korvausten piiriin.

Valtiokonttori tekee jatkuvaa yhteistyöstä Puolustusvoimien kanssa tavoittaakseen kaikki korvauksiin oikeutetut asevelvolliset. Aikalisätoiminta on myös tärkeä kanava nuorten tavoittamisessa ja saamisessa tuen piiriin. Se on kunnallinen tukipalvelu, jossa annetaan ohjausta erilaisiin nuoren tarvitsemiin palveluihin.

Osana korvausasian käsittelyä, Valtiokonttorin virkailijat voivat kertoa nuorelle Aikalisätoiminnasta. He voivat myös välittää yhteydenottopyynnön etsivälle nuorisotyölle tilanteissa, joissa nuori tarvitsee tukea. Esimerkiksi palveluksen keskeytyessä moni nuori on hämillään. On hyvä syy ohjata nuorta etsivän nuorisotyön luo, jos nuorella ei ole varmuutta opiskelu- tai työpaikasta tai nuoren suunnitelmat ja tukiverkostot muuten vaikuttavat ohuilta. Aikalisätoiminnassa nuoren kanssa etsitään ratkaisuja esimerkiksi terveyteen ja hyvinvointiin, ihmissuhteisiin, yksinäisyyteen, opiskeluun, työhön, raha-asioihin ja asumiseen liittyen.

Graafissa on kuvattu korvausasioiden määrät, joissa varusmiehen palvelus on päättynyt ennen kotiutumispäivää vuosina 2020-2023: Vuosi 2020 435 kappaletta, vuosi 2021 462 kappaletta, vuosi 2022 448 kappaletta ja vuosi 2023 527 kappaletta.
Graafissa on kuvattu sotilastapaturmista yhteensä maksetut korvaukset vuosina 2020-2023: Vuosi 2020 7,84 miljoonaa euroa, vuosi 2021 7,68 miljoonaa euroa, vuosi 2022 7,56 miljoonaa euroa sekä vuosi 2023 8,61 miljoonaa euroa.

Netta Kokko työskentelee asiakaspäällikkönä Kansalaispalvelut-toimialalla.

Ismo Tikka työskentelee asiakaspäällikkönä Kansalaispalvelut-toimialalla.