Sari Virta, kehittämispäällikkö, T3 – Talous, tieto ja työelämä

YK:n Kestävän kehityksen tavoite 8

Valtion Työelämäpalvelut tukee poikkihallinnollista ja ilmiölähtöistä kehittämistä ja valtio-organisaatioiden uudistumiskykyä. Verkostomainen, hallinnonala- ja virastorajat ylittävä kehittäminen on Työelämäpalvelujen työn ytimessä. Yksi verkostotyön muoto on valtion työsuojelun yhteistyöryhmän toiminnan tuki ja mahdollistaminen.

Valtiokonttori on tunnistanut yhdeksi vastuullisuustyönsä tavoitteeksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteen 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua. Ihmisarvoisen työn yksi alatavoite on suojata työelämän oikeuksia ja taata turvallinen työympäristö kaikille. Tämä tavoite yhdistyy vahvasti työsuojelun perustehtävään. Työsuojelu on yhteistä, pitkäjänteistä työtä työntekijöiden hyvinvoinnin varmistamiseksi ja edistämiseksi.

Työsuojelun yhteistyöryhmä tukee valtion työsuojeluhenkilöstön verkostoitumista ja työsuojelun kehittämistä valtionhallinnon kokonaisuuden näkökulmasta. Yhteistyöryhmä valitaan vaaleilla valtion työsuojelutoimijoiden joukosta kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Yhteistyöryhmässä toimii viisi työsuojelupäällikköä ja viisi työsuojeluvaltuutettua sekä kummankin roolin varajäsen. Lisäksi mukana ovat valtiovarainministeriön, valtion henkilöstöjärjestöjen ja Valtiokonttorin asiantuntijat.

Vuosien 2022–2023 teemoiksi yhteistyöryhmä valitsi monipaikkaisuus ja työsuojelu sekä psykososiaalinen kuormitus. Näitä käsiteltiin vuonna 2023 kahdessa striimatussa koko päivän verkkotilaisuudessa, joihin kutsuttiin valtion työsuojelutoimijoita jakamaan kokemuksia ja oppimaan lisää. Ilahduttavan moni osallistui yhdessä työsuojeluryhmänsä kanssa. Lisäksi lähetettiin kolme yhteistyöryhmän koostamaa uutiskirjettä, joihin koottiin valtion työsuojelun ajankohtaisia asioita ja vinkkejä.

Uusi, järjestyksessä viides työsuojelun yhteistyöryhmä aloitti toimintansa maaliskuussa 2024. Toiminnan tavoitteena on edelleen edistää hyvää ja kestävää työelämää ja jakaa parhaita käytäntöjä sen tukemiseksi valtionhallinnossa työsuojelun näkökulmasta. Yhteistyöryhmä kantaa merkittävää vastuuta siitä, että työsuojelu voi kehittyä yhä vaikuttavammaksi tekijäksi muun muassa valtion uusissa monitilatoimipisteissä, joissa lukuisat virastot jakavat yhteisiä työtiloja.

Graafissa on kuvattu tunnuslukuja valtionhallinnon toimijoille vuonna 2023 järjestetyistä Työsuojelupäivä-tapahtumista: Kevään 2023 Työsuojelupäivän osallistujia oli yli 400, Syksyn 2023 Työsuojelupäivän osallistujatyytyväisyys asteikolla 1-5 oli 4,2, syksyn 2023 Työsuojelupäivässä oli 591 osallistujaa, syksyn 2023 Työsuojelupäivän NPS-suositteluindeksi välillä miinus sata - sata oli 61.

Tunnuslukuja vuoden 2023 työsuojelupäivistä.

Sari Virta työskentelee kehittämispäällikkönä Talous, tieto ja työelämä -toimialalla.

Lue seuraava artikkeli

10. Sosiaalinen vastuu