Yleistiedoksiantoa käytetään, kun päätöstä tai muuta tiedoksiantoa ei ole saatu muulla tavoin toimitettua vastaanottajalle. Yleistiedoksiannossa asiakirja pidetään määrätyn ajan vastaanottajan nähtävillä Valtiokonttorin Kirjaamossa. Yleensä asiakirja on nähtävillä 7 + 30 päivää.

Ilmoitus asiakirjan nähtäville asettamisesta julkaistaan tällä Valtiokonttorin verkkosivulla.

Ilmoituksessa kerrotaan, ketä asia koskee sekä missä ja mihin ajankohtaan saakka asiakirja pidetään nähtävillä. Ilmoituksessa on lisäksi tieto päivämäärästä, jolloin ilmoitus on julkaistu verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä mainitusta julkaisemisajankohdasta (Hallintolaki 62 §).

Yleistiedoksiantoja ei ole, jos tämä sivu on tyhjä.