Hyppää sisältöön

Korvauspalveluiden sähköinen asiointipalvelu

 • Korvauspalveluiden sähköisen asiointipalvelualustan kautta pääset tekemään mm. seuraavia vahinkoilmoituksia:

  • rikosvahinkoilmoitus
  • valtion virkamiehen ulkomaan matkavahinkoilmoitus
  • varusmiesten ja siviilipalvelusvelvollisten, kriisinhallintahenkilöstön ja reserviläisten palvelustapaturma- ja palvelussairausilmoitus (kun palveluksessa saatu vamma tai sairaus vaivaa kotiutumisen jälkeen)
  • sota- ja sotilasinvalidien kuntoutushakemus
  • työtapaturmailmoitus valtion palvelussuhteessa oleville
  • syyttömästi vangittujen ja tuomittujen korvaushakemus
  • maksuvapautushakemus
  • valtion vastuuseen perustuvan vahingonkorvauksen hakemus
  • pyydettyyn lisäselvityspyyntöön vastaaminen tai virheellisten, sähköisessä asiointipalvelussa jo annettujen tietojen korjaaminen, mm. tilinumeromuutos
  • yritysten polttoainetukihakemus ja lisätietojen ilmoittaminen

  Korvauspalveluiden sähköiseen asiointipalveluun >