Valtiokonttori julkaisee useita uutiskirjeitä, tiedotteita ja ajankohtaiskatsauksia eri teemoista. Voit tutustua uutiskirjeisiimme alla olevista linkeistä. Valtiokonttorin mediatiedotteet löydät STT Infon Uutishuoneesta.

Voit tilata uutiskirjeitämme omaan sähköpostiisi täällä.

Talous


 • Kuntien ja hyvinvointialueiden talousraportoinnin tiedote

  Kuntien ja hyvinvointialueiden talousraportoinnin tiedotteella käsitellään kuntien ja hyvinvointialueiden talousraportoinnin kuulumisia, kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietopalvelun testaamiseen ja tuotantokäyttöönottoon liittyviä asioita sekä muita taloustietojen keruuseen ja raportoidun tiedon hyödyntämiseen liittyviä teemoja. Tiedote on suunnattu erityisesti kuntien ja kuntayhtymien sekä hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien talousraportoinnin yhteyshenkilöille, tietopalvelun testikäyttäjille sekä kuntien ja hyvinvointialueiden palvelukeskuksille, tilitoimistoille ja järjestelmätoimittajille.

 • Laskentatoimen tiedote

  Laskentatoimen tiedote on suunnattu valtion virastojen talouspäälliköille, keskuskirjanpidon yhteyshenkilöille, taloussuunnittelijoille, palkkahallinnon toimijoille, matkanhallinnan toimijoille ja talousjohdolle. Tiedote ilmestyy sähköpostitse noin 8 kertaa vuodessa.

 • Suomi.fi-maksut uutiskirje

  Suomi.fi-maksut palvelun uutiskirjeessä (ent. Suomi.fi-maksut VEMA22-tiedote) kerrotaan Suomi.fi-maksujen kuulumisista ja verkkomaksamiseen liittyvistä ajankohtaisista aiheista kunnille ja valtion virastoille. Uutiskirje ilmestyy 2 kertaa vuodessa.

 • Valtiontalouden kuukausikatsaus

  Valtiontalouden kuukausikatsauksessa raportoidaan valtion talousarvion toteutumisesta, valtion tuotoista, kuluista, varoista, veloista ja rahavirroista. Tiedot perustuvat valtion virastojen ja laitosten eli kirjanpitoyksiköiden sekä talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen valtion keskuskirjanpitoon toimittamiin tilitietoihin.

  Tutustu JULKAISTUIHIN katsauksiin Tutkihallintoa.fi-palvelussa

 • Yrityksen digitalous -hankkeen uutiskirjeet

  Yrityksen digitalous -hanke julkaisee uutiskirjeitä, joihin on koottu ajankohtaista asiaa hankkeen teemoista. Voit valita, mistä aiheista haluat saada uutiskirjeitä noin 2-4 kertaa vuodessa.

  Ajankohtaista yrityksen digitaloudesta -kirje tarjoaa koottua tietoa hankkeen tavoitteista ja niiden toteutumisesta.

  Hanki, laskuta, maksa! -kirje kokoaa yhteen uutisia ja tutkittua tietoa verkkolaskusta, eKuitista ja digitaalisista tilauksista.

  Kokeilut ja yhteiskehittäminen -kirje sisältää poimintoja yhteiskehittämisestä ja tulevista, meneillään olevista ja toteutetuista kokeiluista.

  TUTUSTU JULKAISTUIHIN UUTISKIRJEISIIN ja liity postituslistalle

Tieto


 • Tietojohtamisen uutiskirje

  Tietojohtamisen uutiskirje nostaa esiin ajankohtaisia aiheita julkishallinnon tiedolla johtamisen ympäriltä sekä esimerkkejä meneillään olevista tai valmistuneista analyysitoimeksiannoista. Tavoitteenamme on tehdä näkyväksi tiedolla johtamisen tuloksia ja jakaa hyväksi havaittuja työkaluja ja oppeja. Uutiskirje ilmestyy noin 4 kertaa vuodessa.

Työelämä


 • Työelämäpalveluiden uutiskirje

  Valtion työelämäpalveluiden uutiskirjeessä käsitellään laajasti työelämän kehittämiseen liittyviä hankkeita, tapahtumia ja verkostoja. Työelämäpalveluiden uutiskirje on suunnattu kaikille kehittämisestä kiinnostuneille asiantuntijoille ja johdolle. Uutiskirje ilmestyy noin 4 kertaa vuodessa.

 • Työsuojelun uutiskirje

  Työsuojelun uutiskirjeessä kerrotaan ajankohtaisista valtion työsuojeluun liittyvistä aiheista. Kirjeen kokoaa Valtion työsuojelun yhteistyöryhmä. Uutiskirje lähetetään noin 3-4 kertaa vuodessa Työturvallisuuskeskuksen työsuojeluhenkilörekisterissä oleville valtion työsuojeluhenkilöille ja valtion työnantajavirastojen kirjaamoihin/yleisosoitteisiin. Kirjeet julkaistaan artikkeleina myös Valtiolla.fi-sivustolla.

Valtiokonttorin yhteiset aiheet ja muut palvelut


Valtion velanhallinta


Vastuullisuus


 • Valtion vastuullisuusraportoinnin uutiskirje

  Valtion vastuullisuusraportoinnin uutiskirje kertoo ajankohtaisia kuulumisia valtionhallinnon vastuullisuusraportoinnin kehittämisestä sekä kestävyys- ja vastuullisuustyöstä. Kirje on suunnattu valtionhallinnon vastuullisuusverkostolle sekä kaikille muille vastuullisuudesta ja kestävyydestä kiinnostuneille. Uutiskirje ilmestyy noin 4 kertaa vuodessa.