Valtiokonttori muodostuu toimialoista ja niitä tukevista toiminnoista. Valtiokonttoria johtaa pääjohtaja. Pääjohtaja, Valtiokonttorin toimialajohtajat ja henkilöstön edustaja muodostavat johtoryhmän.

Kansalaispalvelut-toimiala

Kansalaispalvelut-toimiala hoitaa sotainvalidien korvauksia ja rintamaveteraanien kuntapalveluita ja palvelee kansalaisia erilaisissa vahingonkorvausasioissa. Lisäksi tuotamme valtion virastoille ja laitoksille lakisääteiset tapaturma- ja vahinkovakuutuspalvelut sekä vakuuttamiseen liittyvät työnantajapalvelut. Toimialalla määrätään myös lakisääteisten liikenne-, työtapaturma-, eläke- ja potilasvakuutusten laiminlyöntimaksut. Toimiala valvoo myös valtion oikeutta perillisittä kuolleiden kuolinpesiin ja hoitaa valtion maksuvapautusasioita. Kesällä 2020 ja alkuvuonna 2021 toimialan palveluihin lukeutuu myös kustannustuen myöntäminen covid 19 -pandemiasta kärsineille yrityksille.

Rahoitus-toimiala

Rahoitus-toimiala vastaa valtion velanhoidosta ja kassanhallinnasta sekä hallinnoi valtion varoista myönnettyjä lainoja, korkotukia ja valtiontakauksia.

T3 – Talous, tieto ja työelämä -toimiala

T3 ‒ Talous, tieto ja työelämä -toimialan tehtävänä on muun muassa valtion konsernilaskenta ja taloushallinnon sekä maksuliikkeen ja hankintatoimen ohjaaminen ja kehittäminen. Lisäksi tuemme valtion organisaatioita työelämän murroksessa, edistämme tiedolla johtamista ja kehitämme kuntien ja maakuntien taloustietopalvelua.

Valtionavustuspalvelut-toimiala

Palvelemme valtionavustusten hakijoita ja avustuksia myöntäviä valtionapuviranomaisia. Tuotamme avustusten hakemiseen ja käsittelyyn liittyvät verkkopalvelut sekä vastaamme niiden kehittämisestä ja käyttäjätuesta. Palvelemme lisäksi EU:n elpymisrahoitusta kanavoivia ministeriöitä ja viranomaisia. Tuotamme tietojärjestelmäpalvelun, jonka avulla tukiviranomaiset raportoivat Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaista varojen käyttöä. Lisäksi valvomme varojen käyttöä sekä varmennamme, että tukiviranomaiset toimivat lainsäädännön vaatimusten ja ohjeiden mukaisesti.

Tukitoiminnot

Hallinto ja kehittäminen -toimiala

Hallinto ja kehittäminen -toimiala huolehtii Valtiokonttorille kirjanpitoyksikkönä kuuluvista tehtävistä kuten virastotason talous- ja henkilöstöhallinnosta, Valtiokonttoria kokonaisuutena koskevista työnantajatehtävistä, riskienhallinnasta ja yhtymätason viestinnästä.

Tietohallinto-toimiala

Tietohallinto-toimiala huolehtii Valtiokonttorin yhteisistä ICT-palveluista sekä Talous ja henkilöstö -toimialan ja Kansalaispalvelut-toimialan substanssiasioiden ICT-palveluista.

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus on objektiivinen, muusta organisaatiosta riippumaton toiminto, joka tukee Valtiokonttorin ja sen toimialojen johtoa tavoitteiden saavuttamisessa. Toiminto auttaa tarkastus- ja konsultointipalveluiden avulla kehittämään Valtiokonttorin riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja toiminnan tehokkuutta, tarkoituksenmukaisuutta sekä riittävyyttä.

kuvituskuva

Valtiokonttorin organisaatiokaavio

 

Johtoryhmä

Pääjohtaja Timo Laitinen Timo Laitinen
Pääjohtaja 2008 alkaen.
Tullut Valtiokonttoriin 2003.
Oikeustieteen kandidaatti.
Syntynyt 1958.
Mikko Kangaspunta Mikko Kangaspunta
Finanssijohtaja  2008 alkaen.
Hallinto- ja kehittäminen -toimialan toimialajohtaja 1.4.2018 alkaen.
Talous ja henkilöstö -toimialan toimialajohtaja 2003 alkaen.
Tullut Valtiokonttoriin 1992
Ekonomi (ylempi).
Syntynyt 1964.
Lasse Skog Lasse Skog
Talous, tieto ja työelämä -toimialan toimialajohtaja 1.4.2018 alkaen.
Kehitysjohtaja 2017 alkaen.
Kieku-toimialan toimialajohtaja 2011 alkaen.
Tietohallintojohtaja 2000 alkaen.
Tullut Valtiokonttoriin 1994.
Kauppatieteiden maisteri.
Syntynyt 1964.
Liisa Räsänen Liisa Räsänen
Korvausjohtaja 2022 alkaen.
Kansalaispalvelut-toimialan toimialajohtaja 2022 alkaen.
Tullut Valtiokonttoriin 2022.
VTM, MA (econ.), EMBA.
Syntynyt 1973.
Teppo Koivisto Teppo Koivisto
Finanssijohtaja 2006 alkaen.
Rahoitus-toimialan toimialajohtaja 2006 alkaen.
Tullut Valtiokonttoriin 2006
Valtiotieteen maisteri.
Syntynyt 1966.
Tomi Poikola Tomi Poikola
Tietohallintojohtaja 2015 alkaen.
Finanssitietohallinnon apulaisjohtaja 2010 alkaen.
Tullut Valtiokonttoriin 2002.
Kauppatieteiden maisteri.
Syntynyt 1975.
Mari Näätsaari
Valtionavustuspalvelut-toimialan johtaja 1.9.2022 ->
Valtionavustuspalvelut, yksikönjohtaja 2021 alkaen.
Tullut Valtiokonttoriin 2021. Aiemmin Valtiokonttorissa 2009–2017.
Yhteiskuntatieteiden maisteri.
Syntynyt 1974.
Ari Kauhanen Henkilöstön edustaja
Ari Kauhanen
Projektipäällikkö
Johtoryhmän sihteeri
Saara Ruotsalainen
Controller
Tullut Valtiokonttoriin 2020.
Kauppatieteiden maisteri.