Valtiokonttori muodostuu toimialoista ja niitä tukevista toiminnoista. Valtiokonttoria johtaa pääjohtaja. Pääjohtaja, Valtiokonttorin toimialajohtajat ja henkilöstön edustaja muodostavat johtoryhmän.

Valtiokonttorin organisaatiokaavio

 • Kansalaispalvelut-toimiala

  Kansalaispalvelut-toimialalla vastaamme monien erilaisten korvaus- ja vahinkopalveluiden tuottamisesta. Asiakkaitamme ovat mm. sotainvalidit ja muut kansalaiset, viranomaiset sekä yritykset ja yhteisöt. Kehitämme palveluitamme ketterästi, asiakkaitamme kuunnellen.

 • Rahoitus-toimiala

  Rahoitus-toimialalla vastaamme valtion lainanotosta, valtionvelan riskienhallinnasta, valtion kassasta sekä valtion antolainauksesta. Huolehdimme siitä, että valtion rahoituspalvelut toimivat laadukkaasti kaikissa olosuhteissa.

 • Talous, tieto ja työelämä -toimiala

  Talous, tieto ja työelämä -toimialalla (T3) tuotamme laadukkaita julkisen talouden ja valtion työelämän kehittämisen palveluita sekä edistämme tietojohtamista. Vastaamme muun muassa valtion konsernilaskennasta sekä valtion taloushallinnon, maksuliikkeen ja hankintatoimen ohjaamisesta ja kehittämisestä. Kokoamme ja julkaisemme kuntien ja hyvinvointialueiden taloustiedot. Tuemme valtion organisaatioiden uudistumiskykyä, vastuullisuutta ja kestävää kehitystä.

 • Valtionavustuspalvelut-toimiala

  Valtionavustuspalvelut-toimialalla palvelemme valtionavustusten hakijoita ja avustuksia myöntäviä valtionapuviranomaisia. Tuotamme avustusten hakemiseen ja käsittelyyn liittyvät verkkopalvelut sekä vastaamme niiden kehittämisestä ja käyttäjätuesta. Palvelemme lisäksi EU:n elpymisrahoitusta kanavoivia ministeriöitä ja viranomaisia sekä valvomme elpymis- ja palautumissuunnitelman varojen käyttöä.

 • Tukitoiminnot

  Hallinto ja kehittäminen -toimiala

  Hallinto ja kehittäminen -toimialalla vastaamme Valtiokonttorin sisäisistä palveluista ja yhteisestä kehittämisestä. Huolehdimme Valtiokonttorille kirjanpitoyksikkönä kuuluvista tehtävistä kuten virastotason talous-, henkilöstö- ja yleishallinnosta, asiakirjahallinnosta sekä sihteeripalveluista, Valtiokonttoria koskevista työnantajatehtävistä, riskienhallinnasta ja Valtiokonttorin yhteisestä viestinnästä.

  Tietohallinto-toimiala

  Tietohallinto-toimialalla vastaamme Valtiokonttorin yhteisistä ICT-palveluista ja tietoturvasta. Kehitämme jatkuvasti ydintoimintojemme tehokkuutta ja mahdollistamme digitalisaation hyödyt niin sisäisille kuin ulkoisille asiakkaillemme. Ketteryys ja modernien teknologioiden hyödyntäminen tietoturvallisesti ovat meillä keskiössä – siksi olemme mm. pilviteknologian edelläkävijöitä valtionhallinnossa.

  Sisäinen tarkastus

  Sisäinen tarkastus on objektiivinen, muusta organisaatiosta riippumaton toiminto, joka tukee Valtiokonttorin ja sen toimialojen johtoa tavoitteiden saavuttamisessa. Toiminto auttaa tarkastus- ja konsultointipalveluiden avulla kehittämään Valtiokonttorin riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja toiminnan tehokkuutta, tarkoituksenmukaisuutta sekä riittävyyttä.

Johtoryhmä

Valtiokonttorin neuvottelukunta

Neuvottelukunta tukee Valtiokonttorin strategista suunnittelua. Valtiovarainministeriö on Valtiokonttorin esityksestä asettanut neuvottelukunnan 24.1.2022. Sen toimikausi on 1.1.2022-31.12.2024.

​​​​​​​Kansliapäällikkö Juhani Damski, ympäristöministeriö
Pääjohtaja Antti Koivula, Työterveyslaitos
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen, Suomen pankki
Alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen, työ- ja elinkeinoministeriö
Henkilöstöpäällikkö, kenraalimajuri Vesa Virtanen, Puolustusvoimat
Toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila, Yleisradio
Pääjohtaja Liisa Räsänen, Valtiokonttori
Valtiokonttorin henkilöstön edustaja: sovellusarkkitehti Sakari Aaltonen