Valtiokonttori muodostuu toimialoista ja niitä tukevista toiminnoista. Valtiokonttoria johtaa pääjohtaja. Pääjohtaja, Valtiokonttorin toimialajohtajat ja henkilöstön edustaja muodostavat johtoryhmän.

Kansalaispalvelut-toimiala

Kansalaispalvelut-toimialalla vastaamme monien erilaisten korvaus- ja vahinkopalveluiden tuottamisesta. Asiakkaitamme ovat mm. sotainvalidit ja muut kansalaiset, viranomaiset sekä yritykset ja yhteisöt. Kehitämme palveluitamme ketterästi, asiakkaitamme kuunnellen.

Rahoitus-toimiala

Rahoitus-toimialalla vastaamme valtion lainanotosta, valtionvelan riskienhallinnasta, valtion kassasta sekä valtion antolainauksesta. Huolehdimme siitä, että valtion rahoituspalvelut toimivat laadukkaasti kaikissa olosuhteissa.

T3 – Talous, tieto ja työelämä -toimiala

Talous, tieto ja työelämä -toimialalla tuotamme laadukkaita julkisen talouden ja valtion työelämän kehittämisen palveluita sekä edistämme tietojohtamista. Vastaamme muun muassa valtion konsernilaskennasta sekä valtion taloushallinnon, maksuliikkeen ja hankintatoimen ohjaamisesta ja kehittämisestä. Kokoamme ja julkaisemme kuntien ja hyvinvointialueiden taloustiedot. Tuemme valtion organisaatioiden uudistumiskykyä, vastuullisuutta ja kestävää kehitystä.

Valtionavustuspalvelut-toimiala

Valtionavustuspalvelut-toimialalla palvelemme valtionavustusten hakijoita ja avustuksia myöntäviä valtionapuviranomaisia. Tuotamme avustusten hakemiseen ja käsittelyyn liittyvät verkkopalvelut sekä vastaamme niiden kehittämisestä ja käyttäjätuesta. Palvelemme lisäksi EU:n elpymisrahoitusta kanavoivia ministeriöitä ja viranomaisia sekä valvomme elpymis- ja palautumissuunnitelman varojen käyttöä.

Tukitoiminnot

Hallinto ja kehittäminen -toimiala

Hallinto ja kehittäminen -toimialalla vastaamme Valtiokonttorin sisäisistä palveluista ja yhteisestä kehittämisestä. Huolehdimme Valtiokonttorille kirjanpitoyksikkönä kuuluvista tehtävistä kuten virastotason talous-, henkilöstö- ja yleishallinnosta, asiakirjahallinnosta sekä sihteeripalveluista, Valtiokonttoria koskevista työnantajatehtävistä, riskienhallinnasta ja Valtiokonttorin yhteisestä viestinnästä.

Tietohallinto-toimiala

Tietohallinto-toimialalla vastaamme Valtiokonttorin yhteisistä ICT-palveluista ja tietoturvasta. Kehitämme jatkuvasti ydintoimintojemme tehokkuutta ja mahdollistamme digitalisaation hyödyt niin sisäisille kuin ulkoisille asiakkaillemme. Ketteryys ja modernien teknologioiden hyödyntäminen tietoturvallisesti ovat meillä keskiössä – siksi olemme mm. pilviteknologian edelläkävijöitä valtionhallinnossa.

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus on objektiivinen, muusta organisaatiosta riippumaton toiminto, joka tukee Valtiokonttorin ja sen toimialojen johtoa tavoitteiden saavuttamisessa. Toiminto auttaa tarkastus- ja konsultointipalveluiden avulla kehittämään Valtiokonttorin riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja toiminnan tehokkuutta, tarkoituksenmukaisuutta sekä riittävyyttä.

Valtiokonttorin organisaatiokaavio

 

Johtoryhmä

Valtiokonttorin pääjohtaja

Hallinto ja kehittäminen -toimiala

Talous, tieto ja työelämä -toimiala

Kansalaispalvelut-toimiala

Rahoitus-toimiala

Tietohallinto-toimiala

Valtionavustuspalvelut-toimiala

Henkilöstön edustaja

Johtoryhmän sihteeri