Valtiokonttoriin kohdistuva tietopyyntö on julkisuuslain (621/1999) 13 §:n mukaan yksilöitävä riittävän tarkasti. Yksilöidyn pyynnön perusteella Valtiokonttori voi selvittää, mitä tietoa tai asiakirjaa pyyntö koskee. Tämän kuvauksen tarkoitus on avustaa yksilöitä ja yhteisöjä tietopyyntöjen yksilöimisessä. Siinä kuvataan, mitä tietoaineistoja Valtiokonttorin hallussa on tehtäviensä hoitamiseksi. Kuvauksessa on myös tiedot aineistojen sisältämistä tietoryhmistä sekä esimerkkejä tekijöistä, joilla aineistoihin voi tehdä hakuja.

Tietopyynnön yksilöinti >