”Palvelumme ovat asiakkaille sujuvia, selkeitä ja helposti saatavilla.”

Valtiokonttorin keskeisiä asiakkaita ovat kansalaiset, valtion viranomaiset, kuntien ja hyvinvointialueiden työntekijät sekä yritysten, yhdistysten ja muiden yhteisöjen edustajat. Tuotamme asiakkaillemme lukuisia eri palveluita, joista keräämme asiakkailtamme myös säännöllisesti palautetta. Voit tutustua tuottamiimme palveluihimme tarkemmin oheisen linkin kautta.

Valtiokonttori pähkinänkuoressa

Parannamme palveluitamme ja kehitämme toimintaamme yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa. Tämän yhteistyön tavoitteena on tuottaa asiakkaillemme entistä parempia asiakaskokemuksia palveluidemme äärellä ja täyttää palvelulupauksemme ”Palvelumme ovat asiakkaille sujuvia, selkeitä ja helposti saatavilla”.

 • Asiakaskokemuksen kehittäminen Valtiokonttorin verkkopalveluissa

  Asiakaskokemuksen kehittämisen perustana Valtiokonttorissa on toimiva vuorovaikutus asiakkaiden kanssa sekä asiakaskokemuksen ongelmakohtien nopea tunnistaminen ja ratkaiseminen.

  Keräämme palautetta palveluistamme monin eri tavoin ja hyödynnämme kerättyä tietoa palveluidemme parantamisessa. Osallistumme myös aktiivisesti valtionhallinnon asiakkuustoiminnan kehittämiseen.

 • Valtiokonttori.fin asiakaskokemuksen tilannekuva

  Keräämme säännöllisesti tietoa ja palautetta palveluistamme. Tarkoituksenamme on julkaista Valtiokonttori.fin asiakaskokemuksen reaaliaikainen tilannekuva Power BI -raporttina tällä sivulla.

 • Osallistu kehittämistyöhön

  Osallistamme asiakkaitamme ja kumppaneitamme monin eri tavoin palveluidemme kehittämiseen. Järjestämme mm. erilaisia työpajoja ja asiakastapaamisia, joissa kartutamme ymmärrystämme asiakkaidemme tarpeista. Keräämme tietoa myös erilaisilla kyselyillä. Asiakastapaamisten, työpajojen ja kyselyiden lisäksi käymme jatkuvaa vuoropuhelua asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa erilaisissa verkostoissa ja työryhmissä.

  Valtiokonttorin verkkopalveluille perustettiin oma asiakasraati

  Olisitko Sinä halukas liittymään Valtiokonttorin palveluiden kehittäjien sisäpiiriin? Vastaamalla oheisen linkin takaa avautuvaan ennakkokyselyyn, sinun on mahdollista liittyä mukaan Valtiokonttorin verkkopalveluiden asiakasraatiin.

  Kyselyllä kartoitamme, mihin asiakasryhmiimme voisit kuulua ja mitä palveluistamme sen perusteella voisit käyttää. Tieto auttaa meitä kohdentamaan sinulle kutsuja juuri niiden palveluidemme kehittämiseen liittyen, joita käytät. Voit liittyä asiakasraatiin antamalla tarvittavat yhteystietosi kyselyn lopussa. Kun liityt asiakasraatiin, saat jatkossa muutaman kerran vuodessa ilmestyvien uutiskirjeiden muodossa tietoa palveluidemme kehittämisestä ja kutsuja sekä tehtäviä palveluidemme kehittämiseen liittyen.

  VASTAA KYSELYYN TÄSTÄ

  Mikä on asiakasraati?

  Asiakasraati on palvelun loppukäyttäjistä muodostuva ryhmä, joka osallistuu mm. palvelun kehittämiseen. Asiakasraadin keskeisin tarkoitus on syventää asiakasymmärrystä ja tuoda asiakkaiden näkemykset osaksi päätöksentekoprosesseja.

 • Asiakasraadin oma uutiskirje

  Asiakasraadin oma uutiskirje lanseerattiin kesäkuussa 2023. Uutiskirje tarjoaa tietoa palveluidemme kehittämisestä asiakkaillemme ja muille yhteistyökumppaneillemme. Uutiskirjeen sisältönä on erilaisia verkkopalveluidemme kehittämiseen tai isompiin kehitysprojekteihin liittyviä tehtäviä, kuten kyselyitä ja kutsuja käyttäjätestauksiin, työpajoihin ja asiakasraadin tapaamisiin.

  Kun liityt asiakasraatiin, saat näiden muutaman kerran vuodessa ilmestyvien uutiskirjeiden muodossa tietoa palveluidemme kehittämisestä ja kutsuja sekä tehtäviä palveluidemme kehittämiseen liittyen.

  Valtiokonttorin asiakasraadin uutiskirjeisiin ja niiden kautta julkaistuihin kehittämistehtäviin voit tutustua oheisen uutiskirjearkiston kautta. Lista päivittyy sitä mukaa, kun uusia uutiskirjeitä julkaistaan. Asiakasraadin ensimmäinen uutiskirje julkaistiin kesäkuussa 2023.

 • Lue lisää asiakaslähtöisestä kehittämisestä Valtiokonttorissa

  Näköaloja-blogista voit lukea lisää asiakaslähtöisestä kehittämisestä Valtiokonttorissa:

  Askelmerkit asiakasymmärrykseen

Kysyttävää? Ota yhteyttä!

Valtiokonttorin viestintä vastaa verkkopalveluidemme ylläpidosta ja kehittämisestä yhteistyössä eri palvelukokonaisuuksien asiantuntijoiden kanssa. Jos sinulla on kysyttävää verkkopalveluihimme liittyen, voit olla yhteydessä myös meihin. Yhteystietomme löydät oheisen linkin takaa.

Valtiokonttorin viestinnän yhteystiedot

Kunkin palvelumme asiointikanavat yhteystietoineen löydät puolestaan jokaisen palvelun yhteydestä. Palveluihin voit navigoida joko tämän sivuston etusivun kuvanostojen kautta tai sivuston oikeasta yläkulmasta löytyvän hampurilaisvalikon kautta. Katso kuvallinen navigointiohje oheisen linkin takaa.

Näin navigoit palveluihin tällä sivustolla