Yhteensä 80 blogikirjoitusta

Valtionavustustoiminnan kehittäminen ja digitalisointi -hankkeessa tehtiin vuosina 2018–2023 käsitetyötä, jossa valmisteltiin sanastoa valtionapuviranomaisten sekä valtionavustuksen hakijoiden ja saajien käyttöön. Yksi työn keskeisistä tavoitteista oli selkeyttää..

Millaista toimintaa arviointi on? Mikä toiminta on arviointia ja mikä ei? Tästä asiasta ei ole ollut yksiselitteistä näkemystä valtionapuviranomaisten ja valtionavustuksen hakijoiden keskuudessa, joten valtionavustustoiminnan..

Valtiokonttorissa kehitetään ketterästi ja viedään palveluita pilveen. Pilvimatkalla tarvitaan monesti rohkeutta kokeilla uutta ja ottaa joskus hallittuja riskejäkin, mutta toisinaan sovelluskehitykseen voi saada inspiraatiota myös..

Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeessa on tuotettu vuodesta 2018 lähtien yhteistä sanastoa valtionavustusten myöntäjille ja hakijoille. Sen avulla eri toimijat voivat helpommin saavuttaa yhteisymmärryksen yhteisistä käsitteistään…

Päivittäinen työni Valtiokonttorin Kansalaispalvelut-toimialan viestintäpäällikkönä ja tiiminvetäjänä muuttui radikaalisti syksyllä 2021. Tuotamme tiimissäni koronatukiin liittyvää viestintää, ja kuten arvata saattaa viime vuosi oli varsin hektinen…

Sitran megatrendit (2020) piirtävät kuvaa yhteiskuntamme tulevaisuuden kehityskuluista. Eliniät pitenevät ja väestörakenne vanhenee. Data digitalisoituu. Syntyy toisistaan erillisiä teknologisia todellisuuksia, kun eri ikäiset ihmiset käyttävät..

Peppol-verkoston ja tietomallien käyttö Suomessa on sangen vähäistä. Hyvän vertailukohdan antaa esimerkiksi käyttäjien määrä osoitteistoissa. Kun Suomen kansallisessa verkkolaskuosoitteistossa on yli 500000 osoitetta, on Peppol-osoitteistossa..

Kuten kesäkuussa julkaistussa blogikirjoituksessani totesin, valtio edistää käynnistyneessä Real-Time Economy (RTE) -hankkeessaan EU-alueella nopeasti laajenevan Peppol-verkoston käyttöönottoa Suomessa. Peppol ei ole fyysinen verkko, vaan pikemminkin..