Kannamme vastuuta ja edistämme vastuullisuutta kaikessa toiminnassamme

Valtiokonttori on vastuullinen organisaatio ja työyhteisö. Pyrimme kaikessa toiminnassamme toimimaan eettisesti, huomioimaan ympäristövaikutukset ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden sekä kunnioittamaan sidosryhmiämme, asiakkaitamme, työntekijöitämme ja ympäristöämme. Kannamme vastuuta päätöksistämme ja pyrimme pitkäaikaiseen kestävyyteen ja positiiviseen vaikutukseen yhteiskunnassa.

Viestimme tällä Valtiokonttorin historian kolmannella vastuullisuusraportilla kestävää kehitystä edistävästä työstämme. Raportti on koottu valtiokonttorilaisten yhteistyönä. Työtä ovat viitoittaneet Valtiokonttorin strategia ja toimintaa ohjaavat periaatteemme, kuten tahto toimia ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun sekä hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti. Odotamme vastuullista toimintaa myös kumppaneiltamme.

Toivon, että kädenjälkemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisessä näkyy vahvoina ja positiivisina vaikutuksina toiminnassamme. Sitoudumme samalla pienentämään ympäristöjalanjälkemme aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia toiminnassamme.

Raportoimalla vastuullisuudesta lisäämme oman toimintamme läpinäkyvyyttä, osoitamme sitoutumisemme vastuulliseen toimintaan ja vastuunottoon, vastaamme sidosryhmiemme odotuksiin sekä tunnistamme ja hallitsemme riskejä. Luomme myös mahdollisuuksia innovaatioille sekä tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantamiselle. Toivon, että kertomalla omista vastuullisuusteoistamme näytämme suuntaa kaikille, jotka arvostavat vastuullisuutta.

Mukavia lukuhetkiä!

Liisa Räsänen
Pääjohtaja

Liisa Räsänen on Valtiokonttorin pääjohtaja.

Lue seuraava artikkeli

2. Vastuullinen Valtiokonttori