PalaveriOletko kiinnostunut tehtävistä valtion velan, kassan ja rahoitusvarallisuuden hallinnoinnissa tai valtion lakisääteisten työeläke-, tapaturma- ja vahinkovakuutusten parissa? Näiden ja monien muiden tehtävien parissa Valtiokonttorissa työskentelee noin 270 ammattilaista.

Työt ovat mielenkiintoisia ja vastuullisia ja tarjoavat usein hyvän näköalapaikan oman alueen tehtäväkenttään koko valtionhallinnossa. Käytössämme ovat nykyaikaiset ja jatkuvasti kehittyvät työvälineet sekä tukenamme laatutietoinen ja vireästi kehittyvä työyhteisö. Pidämme huolta henkilöstömme työhyvinvoinnista ja osaamisesta.

Työt ovat mielenkiintoisia ja vastuullisia

Arvostamme oman alan ammattiosaamisen lisäksi hyviä vuorovaikutustaitoja, asiakassuuntautunutta työotetta, yhteistyökykyä sekä sujuvaa suullista ja kirjallista esitystaitoa. Molempien kotimaisten kielten kirjallinen ja suullinen taito kuuluvat myös arvostamiimme asioihin.

Henkilöstön palvelussuhteissa noudatamme valtion yleisiä virka- ja työehtoja. Valtion henkilöstön vuosilomaedut ovat paremmat kuin yleisillä työmarkkinoilla keskimäärin. Vuosilomaa kertyy aluksi kaksi arkipäivää lomanmääräytymiskuukaudelta ja yli vuoden palvelleille 2,5 arkipäivää. Yli 15 vuotta palvelleet ansaitsevat 3 arkipäivää lomanmääräytymiskuukaudelta. Edistämme työ- ja muun elämän yhteensovittamista mm. kannustamalla perhevapaiden tasa-arvoiseen käyttöön.

 

Palkkaus ja palvelussuhde

Valtiokonttorissa palkka muodostuu tehtävän vaativuuden mukaisesta osasta ja henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvasta osasta. Henkilökohtainen palkanosa on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkasta.

Palkkaamme henkilöstöä pääosin virkasuhteeseen. Se on perustaltaan toisenlainen palvelussuhde kuin työsopimussuhde, jota yksityiset työnantajat käyttävät. Käytämme virkasuhdetta, koska hoitamiimme tehtäviin sisältyy julkisen vallan käyttöä, eli päätämme yksityisen eduista, oikeuksista ja velvollisuuksista. Päätämme myös valtion varojen sijoittamisesta.

Virkamiesten palvelussuhdeturva on joiltakin osin parempi kuin työsopimussuhteisten.

 

Virkamiesten oikeuksiin kuuluu tulla palvelussuhteessaan kohdelluksi tasapuolisesti. Työnantaja ei saa perusteettomasti asettaa virkamiestä toisiin nähden eri asemaan syntyperän, kansalaisuuden, sukupuolen, uskonnon, iän taikka poliittisen tai ammattiyhdistystoiminnan vuoksi. Virkamiehellä on oikeus kuulua yhdistyksiin. Työantajan pitää huolehtia siitä, että virkamies saa kaikki edut ja oikeudet sellaisina kuin ne hänelle kuuluvat.

Virkamiesten velvollisuuksiin kuuluu mm. ilmoittaa sivutoimistaan ja kieltäytyä ottamasta vastaan taloudellista tai muuta etua. Virkamiehellä on myös vaitiolovelvollisuus, josta säädetään tarkemmin julkisuuslaissa.

Etätyö

Etätyöt ovat mahdollisia valtaosassa Valtiokonttorin tehtävistä. Etätyön soveltuvuudesta tehtävään, etätyön määrästä sekä ajankohdista jne. sovitaan aina tehtäväkohtaisesti. Kannattaa ottaa yhteyttä rekrytoivaan esimieheen, joka osaa kertoa etätyön soveltuvuudesta kyseisessä haettavassa tehtävässä.

Me valtiokonttorilaiset

Meitä valtiokonttorilaisia on tällä hetkellä noin 270. Tilastojen mukaan ”tyypillinen” valtiokonttorilainen on asiantuntijatehtävissä työskentelevä n. 45-vuotias nainen, joka on suorittanut korkeakoulututkinnon. Tarkempaa tilastotietoa meistä saat Valtiokonttorin vuosikertomuksesta.

Tyypillinen valtiokonttorilainen toimii erilaisissa asiantuntijatehtävissä. Hän tekee mm. valtion velan ja antolainojen hallinnointiin liittyviä tehtäviä. Hän työskentelee muutaman hengen muodostamassa ryhmässä. Työskentelytavat ja ryhmien rakenteet vaihtelevat toimialasta riippuen.

Toimimme yhdessä toimipisteessä Helsingissä osoitteessa Sörnäisten rantatie 13. Käytössämme on kiinteistön kolme kerrosta, joissa työskentelemme moderneissa monitiloissa. Jaamme kiinteistön yhdessä Patentti- ja rekisterihallituksen kanssa.

Tutustu uratarinoihimme >

Katso myös avoimet työpaikkamme >