Meillä työskentelee useiden eri alojen ammattilaisia, esimerkiksi rahoituksen- ja velanhallinnan asiantuntijoita, työelämän kehittäjiä, juristeja, data-analyytikkoja ja viestinnän asiantuntijoita. Lue mitä asiakaspäällikkö Netta Kokko ja  rahoitusasiantuntija Sivi Pálmen kertovat työskentelystään Valtiokonttorissa.

 • Netta Kokko: ”Työn ja vapaa-ajan välinen tasapaino toimii upeasti”

  Olen Netta Kokko ja työskentelen asiakaspäällikkönä Valtiokonttorin Kansalaispalvelut-toimialalla, joka palvelee kansalaisia erilaisissa vahingonkorvausasioissa sekä valtion virastoja tapaturma- ja vakuutusasioissa.

  Eniten nautin ihmisten parissa työskentelystä

  Vastuullani on Kansalaispalvelut-toimialan asiakkuudet ja niiden kehittäminen. Työskentelen yhteistyössä toimialan johdon, henkilöstön ja asiakkaiden kanssa. Keskeisiä työtehtäviäni ovat asiakaskokemuksen kehittäminen sekä palveluiden sisältö, laatu ja prosessit. Työssäni parasta on ihmisten parissa työskentely, nautin siitä eniten.

  Koulutukseltani olen sosionomi amk. Valtiokonttori on upeasti antanut koulutusmahdollisuuksia ja muutenkin auttanut ja tukenut paljon ammatillista kasvamistani.

  Ennen Valtiokonttoriin tuloani työskentelin kolmisen vuotta yksityisellä puolella vakuutusyhtiö Tapiolassa. Valtiokonttoriin minut houkuttelivat monipuoliset ja haastavat työt. Aloitin Valtiokonttorissa keväällä 2006. Ennen asiakaspäällikön tehtävääni työskentelin rikosvahinkojen korvauskäsittelijänä ja palvelupäällikkönä asiakaspalveluryhmässä.

  Vuonna 2020 pääsin mukaan ainutlaatuiseen kustannustukihankkeeseen, jossa autettiin yrityksiä selviämään koronaviruksen aiheuttamista vaikeuksista. Hanke antoi paljon uusia näkökulmia asiakaskokemuksen ja palvelujen kehittämiseen.

  Parasta Valtiokonttorissa on työnantajan joustavuus. Työn ja vapaa-ajan välinen tasapaino toimii upeasti. Lisäksi on hienoa, että me Valtiokonttorissa jatkuvasti kehittämme toimintaamme.

 • Sivi Palmén: ”Parasta Valtiokonttorissa on asiantunteva ja mukava työyhteisö”

  Olen Sivi Palmén ja työskentelen rahoitusasiantuntijana valtion velanhallintaan liittyvissä tehtävissä Valtiokonttorin Rahoitustoimialalla Front Officessa. Osana tiimiä teen valtionvelan liikkeeseenlaskuihin, valtion kassanhallintaan ja konsernin valuuttakauppoihin liittyviä kauppoja rahoitusmarkkinoilla. Hoidan myös sijoittajasuhteita.

  Työpaikkana Valtiokonttorin Rahoitustoimiala tarjoaa mahdollisuuden perehtyä valtion rahoitustoimintoihin ja lainanottoon sekä rahoitusmarkkinoiden toimintaan konkreettisella tasolla. Valtiokonttorilla on yhteistyökumppaneita monella taholla kotimaassa ja ulkomailla, ja dialogi on jatkuvaa.

  Työssäni tarvitaan nopeaa ongelmanratkaisukykyä

  Nopea reaktio- ja ongelmanratkaisukyky sekä hyvä kielitaito ovat edellytyksiä tässä työssä menestymiselle. Työni on monipuolista ja kansainvälistä, joten monenlaisia taitoja tarvitaan. Koulutukseltani olen kauppatieteiden sekä filosofian maisteri. Minusta tuli valtiokonttorilainen korkeakouluharjoittelun kautta vuonna 2010.

  Vinkkinä Valtiokonttoriin töihin tuleville: Valtiokonttorin eri toimialoilla työskentelee joukko hyvin erilaisten alojen asiantuntijoita ja rautaisia ammattilaisia. Älä siis pelästy, jos eri toimialojen tehtävät eivät heti kättelyssä avaudu. Kokonaisuus hahmottuu paremmin ajan kanssa.

  Parasta Valtiokonttorissa on asiantunteva ja mukava työyhteisö. Itsensä kehittämisen mahdollisuuksia on myös avautunut. Olen esimerkiksi tehnyt lyhyen virkamiesvaihdon Tukholmaan Riksgäldeniin. Itse olen ollut tyytyväinen työhöni täällä ja tulevaisuus näyttää vakaalta.