Meillä työskentelee useiden eri alojen ammattilaisia, esimerkiksi rahoituksen- ja velanhallinnan asiantuntijoita, työelämän kehittäjiä, juristeja, data-analyytikkoja ja viestinnän asiantuntijoita. Lue mitä eri alojen asiantuntijat kertovat työskentelystään Valtiokonttorissa.

Tällä sivulla esittelyssä ovat asiakaspäällikkö Netta Kokko, henkilöstöasiantuntija Ninni Jolkkonen, verkkolaskuasiantuntija Tomi Rusi, kehityspäällikkö Tuuli Karjalainen, tietohallinnon johtava asiantuntija Virpi Hotti, projektipäällikkö Santtu Mäkinen, kehittämispäällikkö Sari Virta, juristi Eveliina Kunnari, järjestelmäasiantuntija Sami Leinikka sekä viestintäasiantuntija Kirsi Heimonen.

 • Netta Kokko: ”Työn ja vapaa-ajan välinen tasapaino toimii upeasti”

  Olen Netta Kokko ja työskentelen asiakaspäällikkönä Valtiokonttorin Kansalaispalvelut-toimialalla, joka palvelee kansalaisia erilaisissa vahingonkorvausasioissa sekä valtion virastoja tapaturma- ja vakuutusasioissa.

  Eniten nautin ihmisten parissa työskentelystä

  Vastuullani on Kansalaispalvelut-toimialan asiakkuudet ja niiden kehittäminen. Työskentelen yhteistyössä toimialan johdon, henkilöstön ja asiakkaiden kanssa. Keskeisiä työtehtäviäni ovat asiakaskokemuksen kehittäminen sekä palveluiden sisältö, laatu ja prosessit. Työssäni parasta on ihmisten parissa työskentely, nautin siitä eniten.

  Koulutukseltani olen sosionomi amk. Valtiokonttori on upeasti antanut koulutusmahdollisuuksia ja muutenkin auttanut ja tukenut paljon ammatillista kasvamistani.

  Ennen Valtiokonttoriin tuloani työskentelin kolmisen vuotta yksityisellä puolella vakuutusyhtiö Tapiolassa. Valtiokonttoriin minut houkuttelivat monipuoliset ja haastavat työt. Aloitin Valtiokonttorissa keväällä 2006. Ennen asiakaspäällikön tehtävääni työskentelin rikosvahinkojen korvauskäsittelijänä ja palvelupäällikkönä asiakaspalveluryhmässä.

  Vuonna 2020 pääsin mukaan ainutlaatuiseen kustannustukihankkeeseen, jossa autettiin yrityksiä selviämään koronaviruksen aiheuttamista vaikeuksista. Hanke antoi paljon uusia näkökulmia asiakaskokemuksen ja palvelujen kehittämiseen.

  Parasta Valtiokonttorissa on työnantajan joustavuus. Työn ja vapaa-ajan välinen tasapaino toimii upeasti. Lisäksi on hienoa, että me Valtiokonttorissa jatkuvasti kehittämme toimintaamme.

 • Ninni Jolkkonen: "Minusta on aina mukavaa aloittaa uusi työviikko"

  Olen Ninni Jolkkonen ja toimin Valtiokonttorissa henkilöstöasiantuntijana. Työtehtäviini kuuluu muun muassa palvelussuhdeasioiden hoitamista koko virkasuhteen elinkaaren aikana, rekrytointien koordinoimista ja toteuttamista yhteistyössä esihenkilöiden kanssa sekä virastossa työskentelevien virkamiesten ja esihenkilöiden neuvontaa erilaisissa henkilöstöasioissa. Lisäksi minulla on työtehtäviä liittyen työterveyshuoltoyhteistyöhön ja työhyvinvointiin. Osallistun myös henkilöstösuunnitteluun yhteistyössä toimialojen johdon sekä talousvastaavan kanssa. Todella mielenkiintoista oli myös päästä työskentelemään Kustannustuki-hankkeen avustaviin HR-tehtäviin, sillä en ollut koskaan aiemmin tehnyt hanketehtäviä varsinkaan niin merkittävässä hankkeessa kuin Kustannustuki.

  Olen aiemmalta taustaltani työterveyshoitaja. Tähän työnkuvaan sisältyi tiivis yhteistyö silloisen asiakasorganisaationi HR:n kanssa. Jo tällöin mielessäni kyti ajatus, että olisipa hienoa jonain päivänä päästä työskentelemään HR:ään – niin sanotusti toiselle puolelle pöytää. Perhevapailla ollessani tämä ajatus vahvistui entisestään, ja aloin tehdä suunnitelmaa siitä, miten tämä olisi mahdollista. Päätin opiskella lisää, ja vuonna 2021 valmistuin hallintotieteiden maisteriksi. Opintoihini liittyvän korkeakouluharjoittelun suoritin Digi- ja väestötietoviraston HR:ssä, ja tämän jälkeen aloitinkin Valtiokonttorissa: ensin määräaikaisena HR-assistenttina loppuvuodesta 2020, ja tästä seuraavana kesänä henkilöstöasiantuntijana.

  Koen Valtiokonttorin yhteiskunnallisesti merkittävän työn tärkeäksi

  Harjoittelun loppupuolella valtiolle.fi:n työpaikkailmoituksia selatessani silmiini osui Valtiokonttorin HR-assistentin paikka, minkä koin olevan siinä vaiheessa HR-urapolkuani kuin minulle tehty. Lisäksi koin tärkeänä sen, että Valtiokonttori tekee yhteiskunnallisesti merkityksellistä työtä, ja että viraston HR-kumppanimalli toimii siten, että kaikki VK:n henkilöstöasiantuntijat tekevät monipuolisesti HR-kenttään kuuluvia tehtäviä.

  Valtiokonttorissa on monia erittäin hyviä asioita – sen vuoksi täällä töissä olenkin. Mutta mikäli pitää vastata vain yksi, niin vastaan, että ihmiset. Lisäksi minun on mahdollista tehdä työtäni niin sanotulla hybridimallilla, eli työskentelen sekä etänä että käyn ajoittain myös konttorilla. Pystyn suunnittelemaan toimistokäynnit ja muutenkin työkalenterini siten, ettei pienen ekaluokkalaiseni tarvitse olla kovin pitkiä aikoja yksin kotona. Etätyö mahdollistaa myös sen, että vapaa-ajalle jää enemmän aikaa, kun aikaa ei kulu työmatkoihin, ja saatanpa joskus ruokatunnilla käydä ulkona vaikka pikaisella happihyppelyllä. Mielekäs työ edesauttaa siinä, etten ole kotonakaan äreä ja kiukkuinen sunnuntai-iltaisin sen vuoksi, että uusi työviikko on alkamassa, vaan minusta on aina mukavaa aloittaa uusi työviikko.

   

 • Tomi Rusi: ”Toivon urani Valtiokonttorissa olevan pitkä”

  Olen Tomi Rusi ja työskentelen Valtiokonttorin T3-toimialalla RTE-tiimissä (RealTimeEconomy) verkkolaskuasiantuntijana. Tehtäviini kuuluu laajasti Yrityksen digitalous -hankkeen tavoitteiden saavuttamiseen vaadittavat tehtävät. Eli paljon saan itse vaikuttaa toimenkuvani sisältöön ja painopisteisiin. Vastaan Valtiokonttorin vastuulla olevan HAMA-paketin (Hankinnasta maksuun) verkkolaskuosion etenemisestä.

  Opiskelujen ohella tehdyt DJ-, ravintola- ja myyjäurat veivät eteenpäin backoffice-toimintoihin teleoperaattoripalveluihin. Valmistuin taloushallinnon tradenomiksi 2011 ja tämän jälkeen aloitin urani valtiolla. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksessa toimin maksuliikenteen puolella ja myös laajemmin hankinnasta maksuun-prosessissa asiantuntija- ja koordinaatiotehtävissä. Palkeissa myös erilaiset hankkeet ja projektit tulivat tutuiksi, ohjelmistorobotiikan ja tekoälyn lisäksi. Näissä tehtävissä yhteistyö Valtiokonttorin T3-toimialan kanssa sujui mutkitta ja sain pienen näkemyksen Valtiokonttorin toiminnasta. Kun paikka RTE-tiimiin avautui, hain paikkaa erittäin kiinnostuneena. Olihan tiimissä tuttuja ihmisiä ja reaaliaikatalous itsessään päivänpolttava aihekokonaisuus.

  Valtiokonttorissa arvostan luottamuksen ja avoimuuden ilmapiiriä

  Valtiokonttorissa minua kiinnosti ennen kaikkea laaja vaikuttamismahdollisuus koko ympäröivään yhteiskuntaan. Avoin toimintakulttuuri ja asiantuntijatyön arvostaminen näkyvät jokaisessa päivässä ja on oman työn kannalta merkittävä suola. Merkittävin ero ja samalla ehkä vaikein asia omaksua, oli asiantuntijatyön vapaus.

  Tehtäväkokonaisuutta saan muokata hyvinkin paljon annettujen tavoitteiden näkökulmasta. Työ on itsenäistä, mutta kuitenkin hyvin johdettua ja organisaatio on hyvin matala. Myös tosiasia on se, että vaikka aikaisemmissakin työtehtävissä olen saanut kunnian toimia erinomaisten asiantuntijoiden kanssa, Valtiokonttorissa asiantuntijat ovat kansainvälisestikin tunnustettuja, joten oppimista ja omaksuttavaa on todella paljon.

  Valtiokonttorissa parasta on se, että perinteinen organisaatio on kuitenkin nuorekas, sekä teknologian että osaamisen aallon harjalla kulkeva ihmislähtöinen organisaatio. Valtiokonttorissa arvostan suuresti luottamuksen ja avoimuuden ilmapiiriä. Välittömyys ja toisista välittäminen näkyy ja tuntuu päivittäin työssä. Täällä voi olla asioista eri mieltä ja mielipiteitään voi avoimesti tuoda julki ja siihen myös kannustetaan. Urani Valtiokonttorissa ei vielä ole pitkä, mutta toivon sen sitä olevan.

 • Tuuli Karjalainen: ”Koen, että työyhteisömme tukee vahvasti toistemme onnistumisia”

  Olen Tuuli Karjalainen ja Valtiokonttorissa teen töitä Kansalaispalveluiden kehitystiimissä, jossa ponnistelemme kehittääksemme Kansalaispalveluiden eri palveluita ja järjestelmiä niin, että asiakkaamme sekä me itse saisimme digitalisaatiosta mahdollisimman suuren hyödyn irti.

  Aloitin työurani yliopistosektorilla, jonka jälkeen siirryin kuntapuolelle. Olen työskennellyt erilaisissa julkisen hallinnon organisaatioissa ja tehnyt varsin monipuolisia digitaaliseen kehittämiseen liittyviä tehtäviä. Minua kiinnosti hakea kokemusta myös valtionhallinnosta.

  Valtiokonttoria en tuntenut entuudestaan erityisen hyvin, kun työhaastatteluun pääsin. Työnhakuilmoituksessa ollut työtehtävän kuvaus herätti kuitenkin mielenkiintoni ja päätin hakea. Päätökseni johti työpaikkaan ja sittemmin Valtiokonttorista on löytynyt jatkuvasti uusia ja todella kiinnostavia tehtäviä, vaikka oma tehtävänkuvani ei olekaan varsinaisesti vaihtunut. Työssä on siis paljon monipuolisuutta ja vaihtelua.

  Näen Valtiokonttorin yhtenä osana toimivaa yhteiskuntaa

  Yhteiskunnan tehokas ja tasa-arvoinen toiminta on mielestäni äärimmäisen tärkeää kansalaisten luottamuksen ja koko demokratian varmistamiseksi. Toimiva demokraattinen yhteiskunta tuntuu etenkin näinä epävakauden aikoina aiempaakin tärkeämmältä. Näen Valtiokonttorin yhtenä osana tätä toimivaa yhteiskuntaa.

  Parhaaksi Valtiokonttorissa nimeäisin omat työkaverini. Lisäksi koen, että Valtiokonttorissa työyhteisömme tukee vahvasti toistemme onnistumisia. Olen saanut paljon apua työkavereiltani ja toivon todella, että pystyn auttamaan heitä vastavuoroisesti yhtä paljon.

 • Virpi Hotti: ”Valtiokonttorin arvostus asiantuntijoita kohtaan tuntuu arjessa joka päivä”

  Olen Virpi Hotti ja Valtiokonttorissa toimin johtavana asiantuntijana tietohallinnossa. Edistän erilaisten tietotuotteiden (ml. tietojärjestelmien) hallinta- ja hallinnointitapoja niiden elinkaaren eri vaiheissa. Erilaiset datataidot tietoaineistojen käsittelystä koodaamiseen on osaedellytys konkreettisten tulosten aikaansaamiseksi joko tekemällä tai tilaamalla.

  Olen filosofian tohtori, pääaineenani tietojenkäsittelytiede ja sivuaineena yritystalous. Minulla on monipuolinen työkokemus assistentista professoriin, suunnittelijasta johtajaan.

  Virpi hotti kasvokuva

  Vuonna 2019 hain nykyisen esimieheni paikkaa ja siinä yhteydessä minua kehotettiin odottamaan, että valtionhallinnossa avautuu minun kyvykkyyksiäni vastaava paikka. Ja niin kävi, kun vuonna 2020 joulukuussa aloitin johtavana asiantuntijana. Valtiokonttorista kiinnostuin siksi, että setäni vaimo oli aikoinaan täällä töissä ja jo nuorena minulle jäi sellainen mielikuva, että on aika ”cool” olla Valtiokonttorilla töissä. Itse asiassa totuus on paljon enemmän kuin ”cool”.

  Valtiokonttori on ihmisiä arvostavan kulttuurin työpaikka

  Valtiokonttorissa parasta ovat täällä vallitsevat arvot ja asenteet. Koen, että Valtiokonttori on vaalinut arvojaan ja arvostaa asiantuntijoitaan. Se näkyy ja tuntuu arjessa joka päivä ja joka hetki.  Esimeriksi päällepäsmäröinti ja tärkeily eivät ole Valtiokonttorin tapa toimia.

  Lisäksi arvostan Valtiokonttorin välitöntä ja välittävää kulttuuria sekä halua olla edelläkävijä myös tietoteknisenä taitajana.

 • Santtu Mäkinen: ”Erilaiset näkemykset saavat nousta Valtiokonttorissa esiin”

  Olen Santtu Mäkinen ja Valtiokonttorissa jalostan kokonaiskuvaa siitä, mitä tietovarantoja Valtiokonttorin hallussa on ja millä tietojärjestelmillä niitä hallitaan. Lisäksi tuotan tilannekuvaa Valtiokonttorin projektisalkusta ja osallistun projektinhallinnan työvälineiden ylläpitoon ja kehittämiseen. Toimin myös Valtiokonttorin Ekoryhmän vetäjänä. Ekoryhmän tavoitteena on viraston toiminnan ympäristövastuun jatkuva parantaminen.

  Valmistuin Tampereen yliopistosta, pääaineenani oli julkisoikeus. Työskentelin ensin Suomen Akatemiassa vuoden verran, sen jälkeen siirryin Valtiokonttoriin rikosvahinkojen korvauskäsittelijäksi. Sittemmin olen työskennellyt Valtiokonttorissa useissa erilaisissa tehtävissä jo yli 18 vuotta. Niistä olen tosin ollut noin neljä vuotta virkavapaalla.

  Valtiokonttorista kuulin ensimmäisen kerran vakuutusopin perusopinnoissa yliopistossa. Se vaikutti kiinnostavalta virastolta erilaisten vakuutustyyppisten toimintojen takia. Työ on monipuolista sillä Valtiokonttorissa voi ja saa kokeilla uusia menetelmiä ja ratkaisuvaihtoehtoja työasioiden hoitamiseen.

  Valtiokonttorilla kyky vastaanottaa uusia tehtäviä nopeasti ja joustavasti

  Valtiokonttorissa on mielestäni parasta organisaation kyky ottaa vastaan uusia tehtäviä nopeasti ja joustavasti sekä pystyttää niihin liittyviä palveluja. Parasta on myös organisaation avoin keskustelu- ja viestintäkulttuuri – erilaiset näkemykset saavat nousta Valtiokonttorissa esiin. Lisäksi Valtiokonttorin joustava suhtautuminen etätyöhön on auttanut minua sovittamaan yhteen työtehtävien tehokkaan hoitamisen ja lapsiperheen vauhdikkaan arjen.

 • Sari Virta: ”Työtä tehdään koko yhteiskunnan hyväksi”

  Olen Sari Virta ja Valtiokonttorissa toimin kehittämispäällikkönä Työelämäpalvelut- yksikössä Talous, tieto ja työelämä (T3) -toimialalla. Työni koen merkittäväksi, sillä saan tehdä töitä osaavien ja sitoutuneiden työelämän kehittäjien kanssa koko Suomen hyväksi yli siilo- ja organisaatiorajojen. Lisäksi tiiminvetäjänä koen tärkeäksi sen, että tiimiläisillä olisi mahdollisimman hyvä ympäristö tehdä työtään. Olen tehnyt erilaisten työyhteisöjen, sisältöjen ja johtamisen kehittämistyöhön liittyviä toimia jo pitkään julkisella sektorilla.

  Muutama vuosi sitten tein jatko-opintoja ja väittelyn jälkeen aloin etsiä uusia vaihtoehtoja työlle, jolloin löysin Valtiokonttorin ja työelämäpalvelut.  Valtiokonttorista minut sai kiinnostumaan jatkuva kehittäminen ja uudenlaiset haasteet sekä se, että työtä tehdään valtionhallinnon ja sitä kautta koko yhteiskunnan hyväksi.

  Hyvä työ kannattelee hyvää yhteiskuntaa

  Valtiokonttori on virasto, ja valtiolla työskentelyssä on omat erityispiirteensä. Opeteltavaa on ollut prosesseissa, hankintasäännöissä, asioiden ajoittaisessa hitaudessa sekä valtionhallinnon mutkikkaassa rakenteessa. Työ on kuitenkin kiinnostavaa ja Valtiokonttorissa onkin mielestäni parasta hyvä tiimi, läheiset kollegat sekä oman työni sisältö. Koen, että hyvä työ kannattelee hyvää yhteiskuntaa ja siksi koen mielekkääksi sen, että saan tehdä työtä yhdessä muiden kanssa hyvän työelämän tulevaisuuden eteen.

 • Eveliina Kunnari: ” Valtiokonttorissa olen saanut paljon vastuuta näinkin varhaisessa vaiheessa uraani”

  Olen Eveliina Kunnari ja Valtiokonttorissa olen juristina käsitellyt kustannustuen lisäksi lakisääteisten vakuutusten laiminlyöntimaksuja ja valtionperintöasioista. Viimeisen vuoden olen kuluttanut valtion vastuuseen perustuvien vahingonkorvausvaatimusten parissa. Vahingonkorvausjuristimme edustavat valtiota tehtäväkenttäämme kuuluvissa asioissa myös yleisissä tuomioistuimissa.

  Arvokkainta työssäni on mielestäni kansalaisten oikeusturvan toteutuminen ja koen, että kykyni suhtautua uteliaasti uuteen tietoon on ensiarvoisen tärkeää työtehtävässä onnistumiseen. Lisäksi ilman jatkuvan oppimisen mentaliteettia ei voi näin laajan tehtäväkentän korvausasioissa menestyä.

  Opiskelin Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa ja valmistuin maisteriksi vuonna 2022. Olin jo opiskeluaikana kiinnostunut urasta valtiolla ja yhteiskunnallisesti merkityksellisestä työstä. Erityisesti Valtiokonttori on ollut minulle houkutteleva työnantaja monipuolisten uramahdollisuuksien vuoksi, ja olenkin päässyt saman viraston sisällä tutustumaan hyvin erilaisiin työtehtäviin.

  Valtiokonttorin joustavuus mahdollisti gradun kirjoittamisen töiden ohella

  Alun perin aloitin Valtiokonttorilla kesätöissä vuonna 2019. Tätä ennen ehdin toimia ainejärjestöni omistaman yrityksen toimitusjohtajana. Palasin Valtiokonttorille vuonna 2020 käsittelemään kustannustukien oikaisuvaatimuksia, ja siitä lähtien olenkin ollut valtiokonttorilainen. Laajan etätyömahdollisuuden ansiosta työ ja opiskelu oli varsin helppoa sovittaa yhteen, vaikka konttori ja yliopisto sijaitsivatkin eri paikkakunnilla. Työnantajan joustava suhtautuminen etätöihin ja opintovapaajaksojen pitämiseen mahdollistivat gradun kirjoittamisen täyspäiväisten töiden ohella.

  Parasta Valtiokonttorissa on avoin ja kannustava ilmapiiri, sekä erittäin fiksut työkaverit. Lisäksi olen vakuuttunut siitä, että minulle on tarjottu Valtiokonttorilla enemmän vastuuta, kuin mitä minulle olisi näin varhaisessa vaiheessa uraa tarjottu yksityisellä sektorilla. Pidän myös viraston moderneista toimitiloista Helsingin Hakaniemessä, jonka ansiosta viihdyn viikoittain myös läsnätyössä konttorilla.

 • Sami Leinikka: ”Valtiokonttorissa saa tukea omienkin ideoiden jalostamiseen”

  Olen Sami Leinikka ja työskentelen järjestelmäasiantuntijana työ- ja sotilastapaturmat tiimissä. Työtehtäviini kuuluu Kansalaispalvelut-toimialan ohjelmistorobotiikan liiketoimintalähtöinen kehittäminen, toimialan sähköisen asioinnin pääkäyttäjän tehtävät sekä sähköisen asioinnin testauksen suunnitteluun osallistuminen.

  Ohjelmistorobotiikan avulla automatisoidaan rutiinin omaiset tehtävät, jotta asiantuntijoilla vapautuu enemmän työaikaa arvokkaaseen asiantuntijatyöhön. Sähköistä asiointi kehitetään jatkuvasti paremmaksi, asiakkaita ajatellen.

  Aloitin vuonna 2018 korvauskäsittelyssä työtapaturmien käsittelytyön ja vuotta myöhemmin pääsin määrittelemään ohjelmistorobotin työtapaturmien vahingonavausta varten. Sen jälkeen olen aktiivisesti ollut osana ohjelmistorobottien ylläpitoa ja uusien robottien määrittelyä Valtiokonttorissa. Olin myös osallistumassa työtapaturma ja palvelustapaturma lomakkeiden uusimisessa sähköiseen asiointiin ja siitä lähtien olen ollut testaamassa ja kehittämässä palvelua.

  Valtiokonttorissa houkutteli erityisesti mielenkiintoinen tehtävänkuva ja mahdollisuus päästä käyttämään osaamistani ja aiempaa kokemustani prosessien sekä toimintatapojen kehittämisessä. Työhaastattelussa keskityttiin positiivisiin onnistumisiin ja itsensä johtamiseen. Siitä jäi entistä kiinnostavampi kuva Valtiokonttorista jo heti alussa.

  Valtiokonttorin yhteisössä on halua kehittää asioita

  Valtiokonttorissa olen viihtynyt erittäin hyvin, koska olen päässyt vaikuttamaan paljon omiin työtehtäviini. Lisäksi olen työn ohella päässyt osallistumaan moniin erilaisiin projekteihin, jotka ovat kaikki olleet mielenkiintoisia ja olen niistä oppinut aina uutta. Lisäksi itsensä kehittäminen kokonaisvaltaisesti on todella motivoivaa ja arvostan sitä suuresti. Mielekästä on myös työn monipuolisuus ja se, että jokainen työviikko on erilainen. Tämä tuo hyvää motivaatiota jaksamiseen ja eri projekteissa työskentelyyn. Lisäksi työn lopputuloksena prosessien parantuminen tuottaa lisäarvoa myös yhteiskunnalle, asiakkaille ja kollegoille.

  Valtiokonttorissa parasta on mukava työyhteisö, joka on motivoitunut, ketterä ja halukas kehittämään asioita yhdessä. Mihin tahansa projektiin osallistuukaan, niin tuntee itsensä tervetulleeksi ja osaksi ryhmää. Olen aina saanut tukea niin omien ideoiden jalostamisessa ja tuomaan oma näkemys vapaasti esille. Työarjen yhteensovittaminen kiireiseen lapsiperhearkeen tai opintoihin on joustavaa ja työnantaja osaa ottaa huomioon hyvin eri elämäntilanteet. Valtiokonttorissa osataan välittää työntekijöistään.

 • Kirsi Heimonen: ”Valtiokonttorissa koen työni merkitykselliseksi, jopa yhteiskunnallisella tasolla”

  Olen Kirsi Heimonen ja työskentelen Kansalaispalvelut-toimialan toisena viestintäasiantuntijana. Yhdessä kollegani kanssa suunnittelemme ja kehitämme toimialamme viestintää. Osallistumme myös koko Valtiokonttorin viestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen. Aiheet, joiden parissa työskentelen, liittyvät mm. valtion henkilöstön työtapaturmiin ja matkavahinkoihin. Tuotan esimerkiksi sisältöjä verkkosivuille ja sosiaalisen median kanaviin sekä teen erilaisia esitysmateriaaleja ja visualisointeja. Pohjimmiltaan työni on hyvin pitkälle asiakaspalvelua.

  Olen koulutukseltani graafisen suunnittelun medianomi sekä taiteen maisteri. Yhteensä korkeakoulututkintoja minulta löytyy kolme. Olen työskennellyt erilaisissa viestinnän, markkinoinnin ja graafisen suunnittelun tehtävissä.

  Valtiokonttoriin päädyin sattumalta. Eräs tuttava vinkkasi minulle avoimesta paikasta, jota en kuitenkaan saanut. Pari kuukautta myöhemmin, juuri kun olin päättänyt lopettaa hyödyttömältä tuntuvan työnhaun, sain puhelun Valtiokonttorista. Kuusi päivää myöhemmin aloitin yhtenä kustannustukihankkeen viestijänä. Vielä ensimmäisenä työpäivänäkään en ihan tarkkaan tiennyt minne olin tulossa ja mitä kaikkea Valtiokonttori tekee.

  Tunnen, että Valtiokonttorissa taitoihini ja osaamiseeni luotetaan

  Parasta Valtiokonttorissa on ollut mahdollisuus tehdä etätyötä, joka on ollut elintärkeä työ- ja perhe-elämän mahdollistaja. Asun Tampereella ja minulla on viisi- ja yhdeksänvuotiaat lapset. Puolisoni tekee läsnätyötä, joten minun on usein helpompi hoitaa työt ja niiskuttava lapsi samaan aikaan. Konttorikäynneistä Helsingissä ei kuitenkaan ole tarvinnut tinkiä, sillä niinä päivinä hoitovastuu on tarvittaessa tietenkin puolisollani. Etätyömahdollisuus sopii minulle myös siksi, että käytän kuulolaitteita. Keskittyminen ja kuuleminen hälyisessä avokonttorissa on hankalaa kenelle tahansa, mutta kuulolaitteiden kanssa se ehkä vielä korostuu.

  Lisäksi koen, että Valtiokonttorissa parasta ovat olleet ihmiset sekä töissä vallitseva luottamuksen ilmapiiri. Tunnen, että taitoihini ja osaamiseeni luotetaan. Fyysisestä etäisyydestä huolimatta koen, että työyhteisömme on tiivis. Meillä vallitsee mukava ja rento ilmapiiri, kaikenlainen harmaa pönötys puuttuu. Iso tekijä viihtymisessä on myös sillä, että koen työni merkitykselliseksi, parhaimmillaan jopa yhteiskunnallisessa mielessä. On palkitsevaa olla töissä valtiolla.