Sivi PalménSivi Palmén

Työskentelen rahoitusasiantuntijana valtion velanhallintaan liittyvissä tehtävissä Valtiokonttorin Rahoitustoimialalla Front Officessa. Osana tiimiä teen valtionvelan liikkeeseenlaskuihin, valtion kassanhallintaan ja konsernin valuuttakauppoihin liittyviä kauppoja rahoitusmarkkinoilla. Hoidan myös sijoittajasuhteita.

Työpaikkana Valtiokonttorin Rahoitustoimiala tarjoaa mahdollisuuden perehtyä valtion rahoitustoimintoihin ja lainanottoon sekä rahoitusmarkkinoiden toimintaan konkreettisella tasolla. Valtiokonttorilla on yhteistyökumppaneita monella taholla kotimaassa ja ulkomailla, ja dialogi on jatkuvaa.

”Työssäni tarvitaan nopeaa ongelmanratkaisu-kykyä”

Nopea reaktio- ja ongelmanratkaisukyky sekä hyvä kielitaito ovat edellytyksiä tässä työssä menestymiselle. Työni on monipuolista ja kansainvälistä, joten monenlaisia taitoja tarvitaan. Koulutukseltani olen kauppatieteiden sekä filosofian maisteri. Minusta tuli valtiokonttorilainen korkeakouluharjoittelun kautta vuonna 2010.

Vinkkinä Valtiokonttoriin töihin tuleville: Valtiokonttorin eri toimialoilla työskentelee joukko hyvin erilaisten alojen asiantuntijoita ja rautaisia ammattilaisia. Älä siis pelästy, jos eri toimialojen tehtävät eivät heti kättelyssä avaudu. Kokonaisuus hahmottuu paremmin ajan kanssa.

Parasta Valtiokonttorissa on asiantunteva ja mukava työyhteisö. Itsensä kehittämisen mahdollisuuksia on myös avautunut. Olen esimerkiksi tehnyt lyhyen virkamiesvaihdon Tukholmaan Riksgäldeniin. Itse olen ollut tyytyväinen työhöni täällä ja tulevaisuus näyttää vakaalta.


Netta KokkoNetta Kokko

Työskentelen asiakkuuspäällikkönä Valtiokonttorin Kansalaispalvelut-toimialalla asiakaspalveluryhmässä, jossa palvelemme sotilas- ja työtapaturma-, rikosvahinko- sekä sotainvalidiasiakkaita. Asiakaspalvelun lisäksi teemme korvauskäsittelyä, vahinkojen kirjaamista ja esikäsittelyä.

Työssäni tarvitaan asiakaspalvelu- ja esimiestaitoja, myös ihmisten parissa työskentelystä pitää osata nauttia.

”Myös ihmisten parissa työskentelystä pitää osata nauttia”

Koulutukseltani olen sosionomi amk. Asiakkuuspäälliköksi tultuani olen käynyt paljon esimieskoulutuksia. Valtiokonttori on upeasti antanut koulutusmahdollisuuden ja muutenkin auttanut ja tukenut paljon esimieheksi kasvamistani.

Ennen Valtiokonttoriin tuloani työskentelin kolmisen vuotta yksityisellä puolella vakuutusyhtiö Tapiolassa. Valtiokonttoriin minut houkuttelivat monipuoliset, haastavat työt ja kätevä työmatka. Aloitin Valtiokonttorissa keväällä 2006. Ennen asiakkuuspäälliköksi nimittämistäni toimin rikosvahinkojen korvauskäsittelijänä.

Parasta Valtiokonttorissa on minusta työnantajan joustavuus, mikä on todella hyvä asia perheelliselle ihmiselle, sillä tasapainon löytäminen työn ja kodin välillä vaatii usein taiteilua. Lisäksi on upeaa, että me Valtiokonttorissa pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme ja täällä on paljon uuden oppimista.

Missä olen ja mitä teen viiden vuoden kuluttua? Toivon edenneeni työurallani Valtiokonttorissa tai kenties jossain muualla valtionhallinnossa.