Hoppa innehåll

Statskontorets sakkunniga ger utbildning i ekonomistyrningsprogrammet

Statens ekonomiska verksamhetsmiljö har under de senaste åren genomgått en enorm omvälvning. Traditionellt har verksamheten grundat sig på planering och uppföljning av verksamheten och ekonomin – budgetering, bokföring och bokslut. Nu har vi parallellt fått framtidsprognoser, scenarioarbete, Big data, nya intelligenta system, programrobotik och dataanalyser. Dessutom har dialogen med ekonomisakkunniga som en viktig partner för ledningen framhävts.

Så här beskriver HAUS de drivkrafter som ligger bakom det nya utbildningsprogrammet för ekonomistyrning. Målet för utbildningsprogrammet Valtion talousjohtaminen – näkökulmia taloushallinnon ammattilaisille (Statens ekonomistyrning – perspektiv för sakkunniga inom ekonomiförvaltningen) är att ekonomiförvaltningens sakkunniga ska kunna utveckla sin egen arbetsroll som ekonomiledare, ledningens partner, informationsproducent samt som en operativ aktör som en del av ekonomiförvaltningsteamet och den övriga organisationen. Deltagarna kan också bilda nätverk med olika organisationer.

Planering, uppföljning och resultat

Utbildningsprogrammet är indelat i fem helheter och i programmets teman lyfter man fram prognostisering, strategiarbete, statsförvaltningens resultat, planering och uppföljning av investeringar, riskhantering och intern revision, datasystem samt naturligtvis kunskapsledning. Dessutom dyker man i utbildningen in i planeringen och uppföljningen av ekonomin genom konkreta exempel.

Statskontorets biträdande direktör Tanja Wistbacka fungerar som programdirektör för utbildningsprogrammet. Utbildare inom programmets olika temaområden är sakkunniga inom statsförvaltningen, den privata sektorn och universitetsvärlden. Statskontorets sakkunnigas anföranden har som tema bland annat planering och uppföljning av investeringar, jämförelse av alternativ samt beslutsfattande i anslutning till utläggning på entreprenad och finansiering av investeringar. I Statskontorets anföranden går man också igenom ansvarsfullhet och dess statliga rapportering, kunskapsledning inom den offentliga förvaltningen samt aktuella case-exempel från Statskontorets analys- och rapporteringstjänst.

Utbildningsprogrammet riktar sig till sakkunniga inom statens ekonomiförvaltning, ekonomiledningen, internrevisorer och sakkunniga inom olika utvecklingsuppgifter. Programmet lämpar sig också för andra sakkunniga inom den offentliga sektorn.

Utbildningsprogrammet är avgiftsbelagt och genomförs på finska.

Läs mer om utbildningsprogrammet och anmäl dig på HAUS webbplats >

 

Målgrupp: Myndigheter

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter