Hoppa innehåll

Nyheter gällande krigsinvalidernas och frontveteranernas tjänster år 2024

Anvisningsbreven gällande krigsinvalidernas och frontveteranernas tjänster för år 2024 har nu publicerats. De nya anvisningsbreven finns på Statskontorets hemsida, länkarna till anvisningsbreven hittas nedan.

Några ändringar kommer att ske i krigsinvalidernas och frontveteranernas tjänster under år 2024, vilka bör tas i beaktande.

En lagändring gällande ersättandet av krigsinvalidernas hyreskostnader för boendeservice är under arbete. Efter lagändringen kan även hyreskostnaderna för boendeservice ersättas ur anslaget på samma sätt som de övriga tjänsterna, och serviceboende blir således avgiftsfritt för krigsinvalider. Den kommande lagändringen gäller inte militärinvalider, dvs. personer som har skadat sig eller insjuknat under värnpliktstid, eller frontveteraner. Statskontoret vet inte ännu när lagändringen träder i kraft, men informerar om det då tidpunkten för ändringen är fastslagen.

Vi vill även uppmärksamma att med anslagen som stöder boendet i hemmet kan man i fortsättningen ersätta även stödd rehabilitering i hemmet både åt krigsinvalider och frontveteraner.

Några ändringar i frontveteranernas rehabiliteringsanslag har även gjorts år 2024. För det första måste anslaget för år 2024 användas för rehabilitering som sker under år 2024 (dvs. senast 31.12.2024). För det andra skall utredningen om hur anslaget för 2024 har använts skickas till Statskontoret senast 31.3.2025.

Mer information om tjänster för frontveteraner

Tjänster för frontveteraner och anvisningar

Målgrupp: Kommuner och välfärdsområden

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter