Hoppa innehåll

Välkommen till virtuella Valtio Expo 5.5.2021!

Valtio Expo-evenemanget, som arrangeras av Statskontoret, genomförs i vår i sin helhet på nätet. Valtio Expo 2021 samlar statsförvaltningens beslutsfattare, sakkunniga och samarbetspartner till evenemanget onsdagen den 5 maj 2021 kl. 9.00–16.00. Som vanligt utlovas ett mångsidigt utbud av intressanta anföranden och informationsinslag, inspirerande diskussionsöppningar samt mässtämning – denna gång virtuellt. Anmälan för utställarna har redan kommit igång med fart och nu har också besökarnas anmälan öppnats. Anteckna datumet i din kalender och delta!

Temat är Världens bästa förvaltning – med kunskap och kompetens

Temat för Valtio Expo 2021 är Världens bästa förvaltning – med kunskap och kompetens. I huvudsalen sporrar kommunikationsexperten, journalisten och företagaren Anna Sorainen statsförvaltningen till att bli bäst i världen samt inspirerar till diskussion.

Temat Världens bästa förvaltning behandlas ur flera olika synvinklar och under dagen sänds programmet samtidigt i flera salar. I huvudsalen och i de två temasalarna kan man lyssna till aktuella anföranden av sakkunniga inom statsförvaltningen och inom olika branscher. Utställarna får sin röst hörd i informationssalarna. Valtio Expo bjuder på väckande tankar, lärdomar och erfarenheter om bland annat ledarskap, ekonomi, kunskapsbaserad verksamhet, ansvarsfullhet, arbetstagarnas trygghet och agil utveckling.

Hur lär sig en idrottstränare att bygga upp ett vinnande lag? Kan man lita på information? Hur ser framtiden ut med tanke på den offentliga ekonomin eller klimatet? Hur anpassar sig statsförvaltningen till förändringarna i arbetsmiljön? Kom och lyssna och diskutera!

Programmet för Valtio Expo 2021 publiceras senare på våren.

Anteckna datumet i din kalender och anmäl dig!

Valtio Expo är endast avsett för representanter för statsförvaltningen och de utställare som deltar i evenemanget. Valtio Expo är avgiftsfritt för deltagarna, men deltagandet kräver en förhandsanmälan. En länk till den virtuella Valtio Expo-plattformen skickas  före evenemanget till de som anmält sig. Kom alltså ihåg att anmäla dig i tid! Anmälningstiden går ut 30.4.2021.

Anmäl dig här >

Anmälan för utställarna pågår – reservera en virtuell avdelning och ett informationsinslag för din organisation

Utställarnas anmälan till webbevenemanget Valtio Expo 2021 inleddes i början av februari och en virtuell avdelningsplats har redan reserverats av mer än 40 statsförvaltningens samarbetspartner inom olika branscher. Välkommen att delta och berätta om era produkter, tjänster, samarbetsmöjligheter eller intressanta projekt! På Valtio Expo kan ni också nätverka med beslutsfattare och sakkunniga inom statsförvaltningen och höra vad som händer inom statsförvaltningen!

Statsförvaltningens samarbetspartner kan presentera sig på Valtio Expo i den virtuella utställningssalen samt i informationssalarnas programstream. Utställarens deltagaravgift för Valtio Expo 2021 är 1 800 euro + moms. De snabbaste kan också boka ett 20 minuters informationsinslag i programmet. Informationsinslaget kostar 1 300 euro + moms. Antalet informationsinslag är begränsat och de reserveras i anmälningsordning.

Mer information (på finska) finns på adressen valtioexpo.fi >

Anmäl dig som utställare här >

Valtio Expo virtuellt – vad är på kommande?

Valtio Expo står inför en ny situation när evenemanget för första gången ordnas helt virtuellt. Sådan evenemanget är på kommande:

  • EN VIRTUELL EVENEMANGSPLATTFORM, som samlar ihop Valtio Expos program och deltagarna. I de virtuella programsalarna kan man lyssna till och diskutera aktuella ämnen, projekt och tjänster inom statsförvaltningen. Mässtämning hittar du i den virtuella utställningssalen där du kan bekanta dig med utställarna som deltar i evenemanget.
  • EN OMFATTANDE PROGRAMHELHET som innehåller mångsidiga och intressanta anföranden från såväl statsförvaltningens sakkunniga och samarbetspartner som från ekonomi-, idrotts- och kulturfältet. Programmet sänds samtidigt i flera parallella programsalar, alla hittar säkert intressant innehåll. Deltagarna kan också se anförandena på evenemangsplattformen i två veckor efter evenemanget.
  • MÖJLIGHET ATT NÄTVERKA, DISKUTERA, KOMMENTERA OCH DELTA VIRTUELLT i programsalarnas gemensamma diskussioner samt genom privata meddelanden. För nätverkande används en snabbmeddelandetjänst för alla deltagare. Valtio Expo bjuder alltså som vanligt på ett utmärkt tillfälle att träffa såväl gamla som nya kollegor inom statsförvaltningen!

 

Välkommen med i virtuella Valtio Expo!

Ytterligare uppgifter:

Ismo Tikka, kundchef, tfn 0295 50 3210
Nina Parkkulainen, kommunikationsexpert, tfn 0295 50 2027
valtio.expo@valtiokonttori.fi
www.valtioexpo.fi

Målgrupp: Myndigheter

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter