Hoppa innehåll

Kommunekonomins meddelande 3/2021 har publicerats

Rapporteringshelheten Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognos KTPE har öppnats för testning. Kvartalsrapporteringen (KKNR) närmar sig och nya instruktionsvideor har publicerats på Statskontorets webbplats. Det har också publicerats en uppdaterad version av AURA-handboken.

Kommunekonomins meddelanden behandlar Kommunekonomins informationtjänst och automatiserad finanssiell rapportering. Meddelandet riktar sig till kommuner och samkommuner och deras servicecentralerna, revisionsbyrån och IT-tjänstleverantörerna.

Kommunekonomins meddelande 3/2021

Beställ Kommunekonomins meddelande >

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter