Hoppa innehåll

Välfärdsområdenas ekonomiska information intresserar många

Välfärdsområdenas ekonomi har väckt diskussion i samhället under de senaste månaderna. Diskussionen grundar sig på ekonomiska uppgifter som välfärdsområdena rapporterar till Statskontoret.

Välfärdsområdena inledde sin verksamhet i början av 2023. I slutet av januari fick man ny information om välfärdsområdenas första verksamhetsår när välfärdsområdena rapporterade sina bokslutskalkyler till Statskontoret.

Enligt bokslutskalkylerna skulle välfärdsområdenas sammanlagda underskott för fjolåret vara cirka 1,35 miljarder. Välfärdsområdena får i huvudsak sin finansiering av staten, men de beslutar själva om användningen av finansieringen. De flesta välfärdsområdena söker nu sparobjekt, eftersom de ska balansera sin ekonomi före utgången av 2026.

Finlands 21 välfärdsområden och Helsingfors ordnar social-, hälso- och räddningsväsendets tjänster för alla finländare. Den ekonomiska situationen har en direkt inverkan på vilka tjänster välfärdsområdena kan erbjuda invånarna i sitt område, så det är förståeligt att många är intresserade av ekonomisk information.

“Välfärdsområdenas ekonomi är en av de stora frågorna i vårt samhälle. Vi vill kunna erbjuda aktuell, tydlig och begriplig information om detta till alla i tjänsten Granskaförvaltningen.fi”, berättar Statskontorets rapporteringsexpert Jukka Kujala.

Till vad används välfärdsområdenas ekonomiska uppgifter som Statskontoret samlat in?

Kommunerna och välfärdsområdena har en lagstadgad skyldighet att lämna in sina ekonomiska uppgifter till Statskontoret. Ansvaret för att samla in kommunernas ekonomiska uppgifter överfördes från Statistikcentralen till Statskontoret från och med år 2021. De nya välfärdsområdena har skickat sina ekonomiska uppgifter till Statskontoret ända sedan de grundades, dvs. 2023.

Statens olika myndigheter, såsom ministerierna, Statistikcentralen och THL, utnyttjar välfärdsområdenas ekonomiska uppgifter som bakgrund till samhälleligt betydelsefulla beslut. Till exempel använder ministerierna de ekonomiska uppgifter som välfärdsområdena rapporterat för att styra, övervaka och beräkna finansieringen av välfärdsområdena. Uppgifterna används också av flera andra grupper, såsom välfärdsområdenas förtroendevalda och tjänsteinnehavare samt medborgare.

Den ekonomiska informationen är tillgänglig för alla i tjänsten Granskaförvaltningen.fi

Statskontoret ska rapportera de ekonomiska uppgifterna så att de är så aktuella och jämförbara som möjligt och tillgängliga för alla. Den ekonomiska informationen är i huvudsak offentlig information, så den publiceras i tjänsten Granskaförvaltningen.fi.

Granskaförvaltningen.fi är en offentlig tjänst som upprätthålls av Statskontoret och som samlar kommunernas, välfärdsområdenas och statsförvaltningens uppgifter på en och samma adress. Vi har velat presentera informationen med lätt tillgängliga och visuella vyer. Uppgifterna är dessutom tillgängliga för fortsatt användning via ett öppet gränssnitt.

På webbplatsen kan man undersöka välfärdsområdenas ekonomi ur hela Finlands eller ett välfärdsområdes perspektiv. De ekonomiska uppgifterna kan granskas som absoluta tal eller i förhållande till invånarantalet i varje välfärdsområde. Tjänstens innehåll utvidgas på våren med välfärdsområdenas bokslutsuppgifter för 2023.

Bekanta dig med välfärdsområdenas ekonomiska uppgifter på webbplatsen Granskaförvaltningen.fi >

Målgrupp: Kommuner och välfärdsområden Myndigheter

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter