Hyppää sisältöön

Valtiokonttorin asiantuntijat kouluttajina talousjohtamisen ohjelmakokonaisuudessa

Talouden toimintaympäristö valtiolla on ollut viime vuosina valtavassa murroksessa. Perinteisesti toiminta on perustunut toiminnan ja talouden suunnitteluun ja seurantaan – budjetointiin, kirjanpitoon ja tilinpäätökseen. Nyt rinnalle on tullut tulevaisuuden ennakointi, skenaariotyö, Big data, uudet älykkäät järjestelmät, ohjelmistorobotiikka ja data-analyysit. Lisäksi talousammattilaisten vuoropuhelu johdon tärkeänä kumppanina on korostunut.

Näin HAUS kuvailee uuden talousjohtamisen koulutusohjelman taustalla vaikuttavia muutosvoimia. Valtion talousjohtaminen – näkökulmia taloushallinnon ammattilaisille -koulutusohjelman tavoitteena on, että taloushallinnon asiantuntijat pääsevät kehittämään omaa työrooliaan talouden johtajana, johdon kumppanina, informaation tuottajana sekä operatiivisena toimijana osana taloushallinnon tiimiä ja muuta organisaatiota. Koulutukseen osallistujat pääsevät myös verkostoitumaan eri organisaatioiden kanssa.

Suunnittelua, seurantaa ja tuloksia

Koulutusohjelma on jaettu viiteen kokonaisuuteen ja ohjelman teemoissa nousevat esille ennakointi, strategiatyö, valtionhallinnon tuloksellisuus, investointien suunnittelu ja seuranta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus, tietojärjestelmät sekä tietysti tiedolla johtaminen. Lisäksi koulutuksessa sukelletaan talouden suunnitteluun ja seurantaan konkreettisten esimerkkien kautta.

Koulutusohjelman ohjelmajohtajana toimii Valtiokonttorin apulaisjohtaja Tanja Wistbacka. Ohjelman eri teema-alueiden kouluttajina on valtionhallinnon, yksityissektorin ja yliopistomaailman asiantuntijoita. Valtiokonttorin asiantuntijoiden puheenvuorojen aiheina ovat muun muassa investointien suunnittelu ja seuranta sekä vaihtoehtojen vertailu ja päätöksenteko liittyen ulkoistamiseen ja investointien rahoitukseen. Myös vastuullisuutta ja siitä raportoimista valtiolla, tiedolla johtamista julkishallinnossa sekä Valtiokonttorin analyysi- ja raportointipalvelun toteuttamia ajankohtaisia case-esimerkkejä käydään läpi Valtiokonttorin esityksissä.

Koulutusohjelma on suunnattu valtion taloushallinnon ammattilaisille, talousjohdolle, sisäisille tarkastajille ja erilaisissa kehittämistehtävissä toimiville asiantuntijoille. Ohjelma soveltuu myös muille julkisen sektorin asiantuntijoille.

Koulutusohjelma on maksullinen ja se toteutetaan suomeksi.

Tutustu koulutusohjelmaan HAUSin verkkosivuilla ja ilmoittaudu mukaan >

 

Kohderyhmä: Viranomaiset

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset