Hoppa innehåll

Statskontorets lägesöversikt över kostnadsstödet

Statskontoret har samordnat de stöd som beviljats med hänvisning till coronapandemin av undervisnings- och kulturministeriet, Business Finland och NTM-centralen med det temporära kostnadsstödet för företag.

Kostnadsstödet, som kunde ansökas från Statskontoret den 7.7.-31.8.2020, var avsett för företag och föreningar vars omsättning hade minskat avsevärt på grund av coronaviruset och som haft svåranpassade kostnader.

Statskontorets uppgift är att samordna övriga år 2020 beviljade stöd som hänför sig till coronavirusläget tillsammans med det temporära kostnadsstödet för företag. Detta betyder att övriga stöd avdras från kostnadsstödet i sin helhet eller delvis enligt vad som föreskrivits i lagen.

Som en följd av samordningen ges nya stödbeslut om kostnadsstöd

Det var 364 fall där kostnadsstödet samordnades till följd av stöd som beviljats av undervisnings- och kulturministeriet, Business Finland (BF) och Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM). Ytterligare kostnadsstöd utbetalades åt 18 företag för sammanlagt ca. 23 000 euro. Av 350 företag var man tvungen att återkräva kostnadsstöd, sammanlagt för ca. 3,8 miljoner euro, i medeltal ca. 11 000 euro per företag.

Återkrav av stöd har uppstått på grund av att företag i deras ansökan om kostnadsstöd inte anmält att de ansökt om övriga coronastöd, att beslutet om stöd från någon annan instans som beviljar stöd inte var klart vid tidpunkten för kostnadsstödsbeslutet eller att den summan som uppgetts i kostnadsstödsansökan inte överensstämde med det andra stödbeslutet.

Samordningsarbetet fortsätter till början av år 2021

Av de restaurangstöd som beviljats av UF-centret, av vilka ansökningstiden för stödet för återanställning fortsatte till slutet av oktober, har Statskontoret samordnat de till företagen beviljade stöden som känts till i samband med behandlingen av kostnadsstödsansökan. För denna stödforms del väntas granskningen fortsätta hos Statskontoret till början av år 2021.

Statskontoret förbereder sig för kostnadsstödets andra ansökningsrunda

Lagen om det nya kostnadsstödet har godkänts den 25.11.2020 och den förväntas stadfästas den 15.12.2020. Utbetalning av kostnadsstöd kan inledas först då lagen och förordningen har stadfästs. Statskontoret förbereder sig för tillfället för öppningen av kostnadsstödets andra ansökningsrunda.

Ansökan om kostnadsstöd lämnas elektroniskt, och Statskontorets e-tjänst redigeras inför den andra ansökningsrundan. Förutom snabb service siktar vi på att det skall vara så lätt som möjligt för företag att ansöka om kostnadsstöd. För att garantera att kostnadsstödsansökan är klar och tydlig, har den testats tillsammans med en kundpanel och responsen har varit god.

Ansökningen underlättas även av att inga bilagor behöver bifogas till ansökan. Vi får all nödvändig information direkt från Skatteförvaltningen.

Hur vi kommer att informera

Statskontoret strävar efter att öppna ansökningstjänsten för kostnadsstödet innan jul. Information om kostnadsstödet hittas på denna sida >. Vi informerar om öppnandet av ansökan på våra nätsidor och sociala medier.

Tilläggsuppgifter:

Jyri Tapper, divisionschef, tfn. +358 295 502 950
Mari Selviranta, servicechef, tfn. + 358 295 502 015

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter