Hoppa innehåll

Ansökan om kostnadsstöd är avsedd att öppna 21.12.2020

Regeringen har dragit upp riktlinjer för kostnadsstöd till de företag vars omsättning har sjunkit avsevärt pga. coronakrisen och som har utgifter som är svåra att anpassa. Statskontoret betalar kostnadsstödet. Lagen om kostnadsstöd godkändes av parlamentet den 27 november. Stöd söks från Statskontoret via en etjänst. Målet är att starta ansökningsperioden den 21 december. Startdatumet kommer att bekräftas den 18 december.

Enligt den nya lagen är stödperioden för kostnadsstöd 1 juni – 31 oktober 2020. Kostnadsstödet täcker de branscher där företagens omsättning under stödperioden minst 10% lägre än jämförelseperiodens omsättning. Dessa sektorer som är berättigade till kostnadsstöd utses den 18 december i ett regeringsbeslut som ska antas.

Även företag som inte faller inom sektorn kan ansöka om stöd eftersom enligt lag kan stöd beviljas diskretionärt till företag som uppfyller övriga villkor för beviljande av stöd. Statskontoret siktar på att alla berättigade företag får stöd. Därmed vill vi uppmuntra att ansöka om kostnadsstöd på en diskretionär basis utanför branschgränsen.

Så här förbereder du dig på att ansöka om stöd

För att få kostnadsstöd behöver du inte ansöka om det så snart ansökan öppnas. Om det passar företagets
verksamhet kan du ta en lugn semester under jul och nyår och återvända till ansökan nästa år. Statskontoret bekräftar både öppnings- och stängningsdatum för ansökan den 18 december. Statskontoret strävar efter att göra ansökan om stöd så enkelt som möjligt. Inga bilagor behövs till ansökan utan vi får informationen direkt från Skatteförvaltningen.

• Ansökan om stöd kräver att den sökande har ett FO-nummer. Se mer information: Företags- och
organisationsdatasystemet >
• Kostnadsstöd kan endast betalas till ett konto som företaget har angett för Skatteförvaltningen.
Kontrollera kontonumret du angett och ange ett nytt vid behov i MinSkatt >

Så här informerar vi

När ansökan öppnas uppdateras sökinstruktionerna till denna sida >
Vi svarar på vanliga frågor på den här sidan>

Vi informerar om situationen på vår webbplats, på våra sociala mediekanaler och via media.

Telefonservicen för kostnadsstöd öppnar den 14 december.

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter