Hyppää sisältöön

Valtiokonttorin tilannekatsaus kustannustukeen

Valtiokonttori on yhteensovittanut koronapandemian johdosta myönnettyjen opetus- ja kulttuuriministeriön, Business Finlandin ja ELY:n tuet yritysten määräaikaisen kustannustuen kanssa.

Valtiokonttorista 7.7.-31.8.2020 haettavissa ollut kustannustuki oli tarkoitettu yrityksille ja yhdistyksille, joiden liikevaihto oli pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla oli vaikeasti sopeutettavia kustannuksia.

Valtiokonttorin tehtävänä on muiden vuonna 2020 yrityksille myönnettyjen koronatilanteeseen liittyvien tukien yhteensovittaminen yritysten määräaikaisen kustannustuen kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että muut tuet vähennetään kustannustuesta kokonaan tai osittain laissa säädetyn mukaisesti.

Yhteensovittamisen myötä kustannustuen uusia tukipäätöksiä

Kustannustuen kanssa yhteensovitettavia tapauksia opetus -ja kulttuuriministeriön, Business Finlandin (BF) ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) myöntämien tukien seurauksena oli 364. Kustannustukea maksettiin lisää 18 yritykselle yhteensä noin 23 000 euroa. Takaisin tukea jouduttiin perimään 350 yritykseltä yhteensä noin 3,8 miljoonaa euroa, keskimäärin noin 11 000 euroa yritystä kohden.

Takaisinperittävää on syntynyt sen vuoksi, että kustannustukea haettaessa yritys ei ole ilmoittanut hakeneensa muita koronatukia, toisen tukea myöntävän tahon tukipäätös ei ollut kustannustuen myöntöhetkellä valmis tai hakemuksessa ilmoitettu summa ei ole ollut yhtenevä tukipäätöksen kanssa.

Yhteensovittamistyö jatkuu alkuvuoteen 2021

KEHA-keskuksen myöntämistä ravintolatuista, joissa uudelleentyöllistämisen tuen hakuaika jatkui lokakuun loppuun asti, Valtiokonttori on yhteensovittanut kustannustukihakemuksen käsittelyn yhteydessä tiedossa olleet yrityksille myönnetyt tuet. Tämän tukimuodon osalta tarkastelun arvioidaan jatkuvan Valtiokonttorissa alkuvuoteen 2021 asti.

Valtiokonttori valmistautuu kustannustuen toiseen hakukierrokseen

Laki uudesta kustannustuesta on hyväksytty 25.11.2020 ja se vahvistettaneen 15.12.2020. Kustannustuen maksatus voidaan aloittaa vasta kun laki ja asetus on vahvistettu. Valtiokonttori valmistautuu parhaillaan kustannustuen toisen hakukierroksen haun avaamiseen.

Hakemus kustannustuesta jätetään sähköisesti, ja sähköistä asiointipalvelua muokataan toista hakukierrosta varten. Nopean palvelun lisäksi tähtäämme siihen, että yrittäjien on mahdollisimman vaivatonta hakea kustannustukea. Kustannustukihakemusta on testattu asiakasraadin kanssa selkeyden varmistamiseksi, ja siitä on saatu hyvää palautetta.

Hakemista helpottaa myös se, että hakemukseen ei tarvitse liittää mitään liitteitä. Saamme tarvittavat tiedot suoraan verottajalta.

Näin tiedotamme

Valtiokonttori pyrkii avaamaan kustannustuen hakupalvelun ennen joulua. Tietoa kustannustuesta löytyy tältä sivulta >. Tiedotamme haun avautumisesta verkkosivuillamme ja somekanavissamme.

Lisätietoja

Toimialajohtaja Jyri Tapper, puh. +358 295 502 950
Palvelujohtaja Mari Selviranta, puh. + 358 295 502 015

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset