Hoppa innehåll

Den mest aktuella tidpunkten för statens ansvarsrapportering är här!

Våren blir till sommar och tankarna övergår från jobb till semester – och därmed riktas tankarna vid Statskontorets enhet Arbetslivstjänster till år 2023 i form av ansvarsrapporter. Men varför just nu?

Med sina anvisningar Ansvarsrapportering inom statsförvaltningen rekommenderar Statskontoret att alla statliga ministerier, ämbetsverk och inrättningar publicerar en ansvarsrapport över sin verksamhet under kalenderåret före utgången av april följande år. Vi gör ett sammandrag av ansvarsrapporterna där vi sammanställer det väsentliga innehållet i statsförvaltningens och den övriga offentliga förvaltningens rapporter. På sommaren dyker vi alltså in i ansvarsarbetets värld på allvar när vi börjar sammanställa sammandraget.

Under våren och försommaren har vi tagit emot sammanlagt cirka 50 rapporter. Alla förvaltningsområden och uppgiftsfält från gränssäkerhet till kultur är representerade. Sammandraget av rapporterna ger en helhetsbild av det ansvarsarbete som utförs inom statsförvaltningen och den offentliga förvaltningen. Den innehåller information om bland annat identifierade hållbarhetsmål, valda indikatorer och utarbetande av rapporter. Sammandraget offentliggörs vid ett eget evenemang torsdagen den 26 september 2024.

Vi upprätthåller också Ansvarsnätverket för organisationer inom statsförvaltningen och den offentliga förvaltningen, som fungerar som en plattform för gemensamt sporrande, spridning av god praxis och samarbete. Nätverkets evenemang, såsom workshopar och morgonkaffestunder, erbjuder information om aktuella och viktiga frågor samt möjliggör möten över organisationsgränserna. Nätverkets aktiva verksamhet inleds igen i början av hösten med nya möten och evenemang.

Ansvarsnätverkets verksamhet och sammandraget säkerställer att det finns stöd att få för ansvarsarbetet året runt.

• Anslut dig till Ansvarsnätverket! Skicka ett meddelande till adressen vastuullisuusraportointi@valtiokonttori.fi.

Reservera plats i din kalender för torsdagseftermiddagen 26 september 2024 och delta i publiceringen av ansvarsrapporterna.

Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp: vastuullisuusraportointi@valtiokonttori.fi.

 

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter