Hoppa innehåll

Förändringar i Statskontorets ledningsgrupp

Finansdirektör, Statskontorets divisionschef för finansiering Teppo Koivisto, har sagt upp sig. Till tf. divisionschef förordnades biträdande direktör Mika Arola.

Finansieringsdivisionen ansvarar för statens upplåning, riskhanteringen av statsskulden samt statens utlåningsuppgifter.

Biträdande direktör Hanna Koskinen förordnades till tf. divisionschef på divisionen för medborgartjänster. Tjänsten som divisionschef blev vakant när Liisa Räsänen, som tidigare innehaft tjänsten, i februari 2024 blev Statskontorets generaldirektör.

Inom divisionen för medborgartjänster ansvarar Statskontoret för produktionen av flera olika ersättnings- och skadetjänster.

Tillsättningen gäller tills tjänsten tillsatts permanent.

Mer information: Statskontorets generaldirektör Liisa Räsänen, tfn 0295 50 2200

◄ Alla nyheter