Hyppää sisältöön

Valtiokonttorin vuoden 2023 vastuullisuusraportti on julkaistu

Valtiokonttorin kestävää kehitystä edistävästä työstä kertova vastuullisuusraportti vuodelta 2023 on julkaistu 15.5.2024. Vastuullisuusraportin pohjana ovat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet sekä valtionhallinnon yhteinen ohje vastuullisuusraportoinnista. Tänä vuonna kerromme raportissamme mm. ASP-korkotuista, valtion johdannaistoiminnan entistä paremmasta läpinäkyvyydestä sekä valtionperintöjen merkityksestä luonnonsuojelun edistämisessä.

"Raportoimalla vastuullisuudesta lisäämme oman toimintamme läpinäkyvyyttä ja osoitamme sitoutumisemme vastuulliseen toimintaan ja vastuunottoon." - Pääjohtaja Liisa RäsänenVastuullisuusraportissa kerrotaan, miten Valtiokonttori on omalla toiminnallaan edesauttanut YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. Raportoinnin painopisteet ja raportoitavat toimet valitaan kullekin vuodelle erikseen. Vuodelta 2023 nostimme raporttiin seuraavat seitsemän kestävän kehityksen kädenjälkeämme toteuttavaa tehtäväkokonaisuutta:

Muun muassa näitä tehtäviä hoitamalla pystymme edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita 8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, 9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja, 11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt, 15 Maanpäällinen elämä, 16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto sekä 17 Yhteistyö ja kumppanuus.

Kädenjäljen lisäksi vastuullisuusraportissa kerrotaan myös Valtiokonttorin ympäristöjalanjäljestä ja jalanjälkemme pienentämiseksi tekemistämme toimista. Lisäksi raportissa kerrotaan Valtiokonttorin sosiaalisesta vastuusta viraston asiakkaita ja sen omaa henkilöstöä kohtaan. Raportissa on ensimmäistä kertaa mukana myös luku siitä, miten Valtiokonttori huolehtii oman taloudenpitonsa vastuullisuudesta.

Kannamme vastuuta ja edistämme vastuullisuutta kaikessa toiminnassamme

Valtiokonttori on vastuullinen organisaatio ja työyhteisö. Pyrimme kaikessa toiminnassamme toimimaan eettisesti, huomioimaan ympäristövaikutukset ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden sekä kunnioittamaan sidosryhmiämme, asiakkaitamme, työntekijöitämme ja ympäristöämme. Kannamme vastuuta päätöksistämme ja pyrimme pitkäaikaiseen kestävyyteen ja positiiviseen vaikutukseen yhteiskunnassa. Raportti on syntynyt Valtiokonttorin kaikkien toimialojen yhteistyönä.

Raportoimalla vastuullisuudesta lisäämme oman toimintamme läpinäkyvyyttä, osoitamme sitoutumisemme vastuulliseen toimintaan ja vastuunottoon, vastaamme sidosryhmiemme odotuksiin sekä tunnistamme ja hallitsemme riskejä. Luomme myös mahdollisuuksia innovaatioille sekä tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantamiselle. Toivon, että kertomalla omista vastuullisuusteoistamme näytämme suuntaa kaikille, jotka arvostavat vastuullisuutta”, pääjohtaja Liisa Räsänen sanoo.

Tänä vuonna raportista on laadittu PDF-version ohella myös edellisvuosia rikkaampi ja visuaalisempi verkkototeutus.

Tutustu Valtiokonttorin vastuullisuusraporttiin 2023 >

Lataa PDF-raportti >

Lue lisää vastuullisuudesta Valtiokonttorissa >

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset