Hoppa innehåll

Effekterna av höjningen av den allmänna mervärdesskattesatsen på statens ekonomihantering

Regeringen beslutade i allmänt sammanträde den 30 maj 2024 att lägga fram en proposition för riksdagen om ändring av lagen om mervärdesskatt § 84 och § 85 b samt lagen om skatt på vissa försäkringspremier § 3.

I propositionen föreslogs ändringar av de i mervärdesskattelagen och lagen om skatt på vissa försäkringspremier fastställda mervärdesskatt- och försäkringspremieskattesatserna. Den allmänna mervärdesskattesatsen föreslogs höjas från 24 procent till 25,5 procent. Försäkringspremieskatten föreslogs höjas på motsvarande sätt från 24 procent till 25,5 procent. Lagarna är avsedda att träda i kraft den 1 september 2024.

Effekterna av höjningen av den allmänna mervärdesskattesatsen

Den allmänna mervärdesskattesatsen tillämpas enligt den gällande lagstiftningen. Skatteförvaltningen ger vägledning om fastställandet av mervärdesskattesatsen.

Statskontoret ansvarar för aktualiteten av föreskrifter och anvisningar inom de ansvarsområden som hör till statens ekonomiförvaltning. För effekterna av höjningen av den allmänna mervärdesskattesatsen för statens gemensamma ekonomi- och personaladministrationssystem och -tjänster ansvarar Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet som kommer att informera om effekterna av höjningen under vecka 23.

Myndigheterna måste se till att de substanssystem som de ansvarar för är aktuella och att deras kunder får rätt anvisningar. Dessutom måste myndigheterna se till att prislistorna för de tjänster och produkter som de ansvarar för att uppdatera är aktuella med avseende på mervärdesskattesatsen.

Ytterligare information:

För mer information om ärenden som rör denna anvisning kan man kontakta Statskontorets T3-enhet på telefonnummer 0295 50 2000 eller via e-postadressen hankintatoimi(at)valtiokonttori.fi.

Annat som anknyter till detta

Inga nyheter

◄ Alla nyheter