Hyppää sisältöön

Valtiokonttorin vuoden 2022 vastuullisuusraportti on julkaistu

Valtiokonttorin kestävää kehitystä edistävästä työstä kertova vastuullisuusraportti vuodelta 2022 on julkaistu 28.4.2023. Vastuullisuusraportin pohjana ovat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet sekä valtionhallinnon yhteinen ohje vastuullisuusraportoinnista. Tänä vuonna raportissa painottuvat erityisesti tehokasta, vastuullista ja avointa hallintoa edistävät tehtävämme.

Vastuullisuusraportissa kerrotaan, miten Valtiokonttori on omalla toiminnallaan edesauttanut YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. Raportoinnin painopisteet ja raportoitavat toimet valitaan kullekin vuodelle erikseen. Vuodelta 2022 valitsimme raportoinnin kohteeksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteet 3 Terveyttä ja hyvinvointia, 8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua sekä 16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto. Vahvin painopiste on tehokkaiden, vastuullisten ja läpinäkyvien instituutioiden kehittämiseen liittyvillä asioilla (tavoite 16.6).

Vuoden 2022 vastuullisuusraportti nostaa esiin yhteensä kymmenen Valtiokonttorin eri tehtävää, joita hoitamalla pystymme vaikuttamaan kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiseen. Kestävän kehityksen kädenjälkeämme kuvaavat tehtävät on esitetty raportissa neljän kokoavan teeman alla. Näitä ovat

  • Valtion maksuvalmiuden turvaaminen
  • Laadukas korvauspalvelu asiakkaille
  • Elinvoimainen ja uudistuva Suomi
  • Julkisen hallinnon avoimuus ja vastuullisuus

Kädenjäljen lisäksi vastuullisuusraportissa kerrotaan myös Valtiokonttorin ympäristöjalanjäljestä ja jalanjälkemme pienentämiseksi tekemistämme toimista. Lisäksi raportissa kerrotaan vastuullisesta työnantajatoiminnasta eli siitä, miten Valtiokonttori huolehtii oman henkilöstönsä työhyvinvoinnista ja jaksamisesta.

Vastuullisuutemme on kokonaisvaltaista

Valtiokonttorissa olemme yhdessä sitoutuneet toimimaan vastuullisesti ja kehittämään jatkuvasti toimintaamme ja osaamistamme. Tavoitteemme on, että vastuullisuutemme on kokonaisvaltaista: vastuullisuusraportointi toimii, eettisyys on korkealla tasolla ja ympäristöasioissa olemme edelläkävijöitä.

”On ollut hienoa havaita, miten kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyvä sitoutuminen, kiinnostus ja osaaminen on Valtiokonttorissa lisääntynyt toisen raportointikierroksen myötä. Raportoinnista vastaava ydintiimi on hyvin onnistunut osallistamaan laajasti henkilöstöämme vastuullisuuden ja siitä raportoinnin edistämisessä”, kiittää pääjohtaja Timo Laitinen valtiokonttorilaisten panosta vastuullisuustyöhön.

Tutustu Valtiokonttorin vastuullisuusraporttiin 2022 (PDF) >

POIMINTOJA VASTUULLISUUSRAPORTISTA >

Lue lisää vastuullisuudesta Valtiokonttorissa >

Lisätiedot

Projektipäällikkö Santtu Mäkinen, Santtu.Makinen(at)valtiokonttori.fi

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset