Hoppa innehåll

Statsborgen för att stödja elbolagens likviditet – mer information på Statskontorets webbplats

Lagen om förlängning av betalningstiden för elenergiräkningar och om temporärt stödjande av elbolagens likviditet (276/2023) trädde i kraft den 6 mars 2023. I och med lagen kan Statskontoret bevilja elbolag som bedriver detaljförsäljning av el statsborgen för lån som tas för att ersätta det likviditetsunderskott som orsakas av betalningsanstånd för elräkningsfordringar.

Genom att förlänga betalningstiderna för elräkningar får hushåll och företag stöd i att betala elräkningar för vintermånaderna. Förlängningen av betalningstiderna leder till att detaljförsäljarna av el får sina fordringar med fördröjning. Detta kan orsaka likviditetsunderskott för elförsäljarna. Företagens likviditet stöds genom att bevilja statsborgen för likviditetslån. Den som beviljar lån för lån med statsborgen kan vara ett kreditinstitut eller arbetspensionsförsäkringsbolag.

Statsrådet har torsdagen den 23 mars 2023 utfärdat en förordning (362/2023) om centrala villkor för statsborgen. EU:s tillfälliga krisstödsramar tillämpas på borgen. Europeiska kommissionen har godkänt att åtgärderna används.

På Statskontorets webbplats finns mer information om elbolagens statsborgen och anvisningar för att ansöka om statsborgen. Den som beviljar lån för lån med statsborgen kan vara ett kreditinstitut eller arbetspensionsförsäkringsbolag.

I frågor som gäller elbolagens statsborgen kan du kontakta valtiontakaukset@valtiokonttori.fi eller per telefon 029 550 2270.

Mer information:

Arbets- och näringsministeriets meddelande om lagens ikraftträdande

Statsrådets meddelande om förordningen

Arbets- och näringsministeriets meddelande om kommissionens godkännande

Målgrupp: Företag och samfund

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter