Hoppa innehåll

Statskontoret sammanställde ett infopaket för bankerna om ändringarna i BSP-lagstiftningen och om deras konsekvenser

Lagändringarna i bostadssparpremiesystemet (BSP) träder i kraft 1.1.2023. Genom lagändringen förbättras villkoren i BSP-systemet, den övre åldersgränsen höjs, maximibeloppet för lån höjs och anskaffningen av en gemensam bostad underlättas.

Statskontoret har sammanställt ett infomeddelande till bankerna som sammanställer ändringarna i BSP-lagen, deras centrala konsekvenser och exempel på beräkningsgrunder.

Läs mer:
Information till penninginrättningar om ändringar i BSP-lagstiftningen (pdf)

Läs också:
BSP-sparande och BSP-lån

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter