Hoppa innehåll

Maximibeloppen för BSP-lånen höjs 1.4.2024

Maximibeloppen för BSP-lånen höjs med 15 000–25 000 euro beroende på i vilken kommun bostaden är belägen. Målet är att göra det lättare att köpa eller bygga den första bostaden. De nya beloppen gäller från och med den 1 april 2024.

Ort Nytt maximibelopp, euro Förändring, euro
Helsingfors 230 000 € 15 000 €
Esbo, Grankulla, Vanda 185 000 € 25 000 €
Tammerfors, Åbo 160 000 € 20 000 €
Övriga kommuner 140 000 € 20 000 €

Den största höjningen av maximibeloppet görs i Esbo, Grankulla och Vanda, där för närvarande över en tredjedel av dem som köper en första bostad med BSP-lån lyfter största möjliga lån.

Syftet med bostadssparpremiesystemet (BSP) är att uppmuntra till sparande och att underlätta köpet av den första bostaden. Statsminister Orpos regering drog upp riktlinjer för en höjning av BSP-lånens maximibelopp vid budgetmanglingen i september 2023 som en del av åtgärderna för att påskynda bostadsbyggandet.

En mer omfattande reform av BSP-lagstiftningen pågår

Utöver höjningen av det största möjliga lånebeloppet pågår en totalreform av BSP-lagstiftningen vid miljöministeriet. Målet är att BSP-systemet, som skapades i början av 1980-talet, ska bli lättare att förstå och att det ska fungera bättre i dagens samhälle.

Mer information:

Utveckling av BSP-lagstiftningen – Miljöministeriet

Det populära men svårbegripliga BSP-systemet moderniseras – Miljöministeriet

BSP-sparande och BSP-lån

BSP-statistik

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter