Hoppa innehåll

Granskaförvaltningen.fi ‒ mångsidig vy över den offentliga sektorns ekonomi, personal och effektivitet

Tjänsten Tutkihallintoa.fi samlar statliga och kommunala data under en adress

Tjänsten Tutkihallintoa.fi samlar statliga och kommunala data under en adress. Besök tjänsten: www.tutkihallintoa.fi.

Den nya tjänsten Granskaförvaltningen.fi med data om den offentliga förvaltningen öppnades i början av 2020. Den nya tjänsten samlar kommunal och statlig information på en webbplats. Vi har velat presentera informationen med lätt tillgängliga och visuella vyer. Det finns redan nu information i tjänsten om

  • statsekonomin
  • statlig personal
  • resultatmål och målutfall för statliga ämbetsverk
  • budgetar och ekonomiplaner för kommuner och samkommuner

Vi kommer under hela året att intensivt utveckla tjänsten. Från början av 2021 kommer Statskontoret också att samla in utfallsdata om kommunekonomin så att även de finns snart tillgängliga på Granskaförvaltningen.fi för alla. Vi kommer även att sammanställa ordlistor, information om den offentliga förvaltningens strukturer och analyser på basis av den. Även webbplatsens tillgänglighet förbättras.

Netra stängs 23.3.2020 – framdeles finns statliga data på Granskaförvaltningen.fi

Informationen om statens ekonomi, personal och effektivitet har hittils publicerats i Netra-tjänsten. Största delen av data i Netra har redan förts till den nya tjänsten Granskaförvaltningen.fi. Netra stängs 23.3.2020. För användarna av Netra samt de personer som till sin e-post har abonnerat på rapporter från ledningens rapporteringstjänst är det fråga om en väsentlig ändring. En bulletin som publicerades 3.12.2019 på Statskontorets webbplats specificerar närmare vad som ändras eller inte ändras. Nu är stunden inne för att jämföra innehållet på Netra med det på Granskaförvaltningen.fi och tänka över hur den nya tjänsten motsvarar dina behov.

Tjänstens struktur

Granskaförvaltningen.fi är en offentlig tjänst som inte kräver inloggningsuppgifter. Strukturen i tjänsten har skilda avsnitt för kommunekonomi respektive statlig information.

  • Under rubriken Kommunekonomi hittar du ekonomiska data för kommuner och samkommuner samt en relevant ordlista.
  • Avsnittet Staten har skilda sektioner för ekonomi, personal, effektivitetsdata och en ordlista.
  • I avsnittet Information om tjänsten hittar du bland annat instruktioner såväl för att läsa rapporter skapade med Power BI, som för att ladda ned data till din dator.

Berätta om dina behov, ge respons

Tjänsten Granskaförvaltningen.fi har skapats genom att lyssna på kunderna. Även i fortsättningen vill vi erbjuda er information, som är lätttiilgänglig, tillförlitlig och motsvarar era behov. För att vi ska kunna göra det, ber vi att ni tar kontakt med oss! Ni kan skicka såväl frågor och respons som utvecklingsidéer till oss

  • antingen med responsformuläret i nedre kanten på Granskaförvaltningen.fi eller med
  • e-post: analysointipalvelu@valtiokonttori.fi.
Målgrupp: Företag och samfund Myndigheter Privatpersoner

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter