Hoppa innehåll

Ansökan om bränslestöd för transport- och arbetsmaskinsektorn kan göras från Statskontoret 1.11 kl 9.00

Ansökan om bränslestöd som riktar sig till företag inom transportsektorn och arbetsmaskinsektorn öppnas hos Statskontoret 1.11.2022 kl 9.00. Bränslestödet kompenserar för plötsligt förhöjda priser på flytande bränslen som började i februari 2022 till följd av Rysslands invasion av Ukraina.

Stödet är avsett för företag som idkar gods- och persontrafik på landsvägar eller som i sin affärsverksamhet använder arbetsmaskiner som drivs med lätt brännolja. Stödet består av två delar: det temporära bränslestödet som riktar sig till transportföretagen samt det temporära brännoljestödet som riktar sig till arbetsmaskinföretagen. Stöden söks samtidigt och med samma ansökan via Statskontorets elektroniska tjänst (e-tjänst).

Ansökningstiden för stöden börjar tisdagen den 1.11 kl 9.00 och fortsätter till och med den 30.11. kl 16.15.

Stödets maximibelopp är 400 000 euro

Bränslestödet för transportföretag ersätter 5 % under stödperioden (1.2.–30.4.2022) inköpt och till transportverksamhet förbrukat bränsle eller elenergi exklusive mervärdesskatt. Avgifterna för elöverföring och elskatt ersätts inte med stödet och ej heller kostnader för AdBlue-urealösning.

Brännoljestödet för arbetsmaskinföretag ersätter 5 % under stödperioden (1.2.–30.4.2022) inköpta och till arbetsmaskiner förbrukade brännoljekostnader exklusive mervärdesskatt. Ersättningen gäller inte vid förflyttning av arbetsmaskiner uppstådda kostnader på annat sätt än med traktor, för användning av brännolja till uppvärmningsändamål och inte heller för användning av arbetsmaskiner i jordbrukets primärproduktion, fiskerinäring eller vattenbrukets affärsverksamhet.

Det koncernspecifika maximibeloppet är 400 000 euro. Lägsta utbetalningsbara stödbeloppet är 250 €. Från stödet avdras stöd som ingår i EU:s Ukraina-ramstödprogram samt övriga tidigare beviljade offentliga stöd, om de hänför sig till under stödperioden (1.2.–30.4.2022) inköpt bränsle.

Statskontoret ger anvisningar och hjälper med stödansökan

Mera detaljerad information om villkor och ansökningsanvisningar finns tillgängliga på webbsidan. Sidan har uppdaterats med information om stöden, vanliga frågor samt en räknare som kan användas till uppskattningen av stödbeloppet. Utöver det finns det, när ansökan börjat i e-tjänsten, en instruktionsvideo tillgänglig, med anvisningar om hur man fyller i ansökan.

Första statistiken publiceras när ansökningstiden har börjat

Statskontoret publicerar omfattande statistik om inlämnade bränslestödsansökningar och gjorda beslut. Statistiken publiceras på bränslestödets webbsida. På sidan kan du bland annat följa hanteringsflödet för din ansökan eller titta på rapporteringsdata om övriga ansökningar och hanteringen av dem. Den första statistiken publiceras snarast när ansökan har börjat och uppdateras därefter dagligen.

Målgrupp: Företag och samfund

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter