Hoppa innehåll

Maximibeloppen för BSP-lån stiger

Höjningarna av maximibeloppen för BSP-räntestödslån träder i kraft 15.4.2021 och gäller lån som lyfts detta datum eller senare. I kommunindelningen läggs en ny grupp till för Tammerfors och Åbo.

Bakgrunden till förnyelsen är att bostadspriserna har stigit i de stora städerna sedan den föregående justeringen som gjordes 2014. Maximibeloppen för BSP-lån har nu justerats så att de motsvarar den nuvarande prisnivån. Målet med förnyelsen är att de som köper sin första bostad ska ha möjlighet att köpa en bostad som motsvarar deras behov och önskemål.

I kommunindelningen av BSP-räntestödslån har en ny grupp lagts till för Tammerfors och Åbo. Priserna på bostäder i Tammerfors och Åbo, som tidigare hörde till gruppen ”övriga kommuner”, har tydligt utvecklats i en annan takt än de har gjort i de andra kommunerna i gruppen.

Kommungrupperna för BSP-räntestödslån fr.o.m. 15.4

Kommunen där bostaden är belägen: Helsingfors
Det tidigare gällande maximala lånebeloppet (euro): 180 000
Det nya maximala lånebeloppet (euro): 215 000

Kommunen där bostaden är belägen: Esbo, Grankulla, Vanda
Det tidigare gällande maximala lånebeloppet (euro): 145 000
Det nya maximala lånebeloppet (euro): 160 000

Kommunen där bostaden är belägen: Tammerfors, Åbo
Det tidigare gällande maximala lånebeloppet (euro): (115 000)
Det nya maximala lånebeloppet (euro): 140 000

Kommunen där bostaden är belägen: Övriga kommuner
Det tidigare gällande maximala lånebeloppet (euro): 115 000
Det nya maximala lånebeloppet (euro): 120 000

Statskontoret erbjuder omfattande BSP-statistik

Statskontoret administrerar räntestöd som staten beviljar, såsom BSP-räntestöd. Statskontoret ger bankerna råd om hur BSP-bestämmelserna ska tillämpas.

Statskontoret publicerar också på sin webbplats statistik om utvecklingen av BSP-insättningar, BSP-konton, BSP-lån och de genomsnittliga BSP-räntorna. Statistiken erbjuds som långa tidsserier och uppgifterna kan överföras från webbtjänsten till Excel eller sparas i CSV-format. Statistiken visar att BSP-lånens popularitet har ökat sedan 2010-talet: såväl antalet lån som lånens sammanlagda kapital har ökat i relativt jämn takt under de senaste tio åren.

Den senaste statistiken på Statskontorets webbplats visar utvecklingen av totalbeloppet för insättningarna på BSP-konton med start från år 2003. I slutet av 2020 uppgick BSP-insättningarna till sammanlagt 1,244 miljarder euro.

Statistiken visar det totala beloppet på insättningar på BSP-konton.

Mer information:

BSP-sparande och BSP-lån på Statskontorets webbplats
Statistik över BSP-räntestödslån på Statskontorets webbplats

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter