Hoppa innehåll

Statskontoret hjälper bostadssparare och köpare av en första bostad att komma underfund med BSP-systemet

“BSP erbjuder värdefulla förmåner vid anskaffning av den första ägarbostaden. I synnerhet nu när räntorna har stigit vill vi att de som funderar på en första bostad ska känna till dessa”, berättar Statskontorets biträdande direktör Sanna Pälsi.  

Lönar det sig att öppna ett BSP-konto även om det ännu inte är aktuellt att skaffa en bostad? Vilka fördelar har BSP-lånet jämfört med ett vanligt bostadslån? Kan man få ränteskydd för BSP-lån, och amorteringsfrihet? Vad händer om man planerar att inom ett par år flytta ihop med sin partner – kan BSP-lånet överföras till en ny bostad? 

De som funderar på att skaffa en första bostad har många frågor som de söker svar på hos vänner, på hos den egna banken – eller i diskussioner i sociala medier. Ibland ges i dessa diskussioner till och med rådet att vända sig till Statskontoret. Statskontoret ger banker och privatpersoner anvisningar om tillämpningen av BSP-bestämmelserna i praktiska situationer.  

För att betjäna denna målgrupp direkt och bättre har Statskontoret idag lanserat kampanjen #ASP-avittaja. (”BSP-hjälparen”). Syftet med kampanjen är att hjälpa dem som sparar för en egen bostad eller överväger att skaffa en första bostad att fatta bästa möjliga beslut med tanke på deras egen situation.  

Kampanjen består av instruktionsvideor där Statskontorets egna sakkunniga svarar på aktuella BSP-frågor. Manuskripten till videorna baserar sig på både teamets kunskap om det dagliga kundservicearbetet och på plattformar i sociala medier, i synnerhet Jodel. På kampanjsidan finns också BSP-räknare, av vilka den ena åskådliggör storleken på statens räntestöd med olika lånebelopp och räntenivåer. Den andra hjälper till att gestalta BSP-räntestödslånets maximibelopp, vilka är olika på olika håll i landet och också flexibelt än tidigare.  

Räntehöjningen har komplicerat anskaffningen av en första bostad

Med kampanjen #ASP-avittaja lyfter Statskontoret särskilt fram två saker, berättar kreditchef Soile Karttunen. För det första är fördelarna med BSP ännu mer relevanta trots att räntehöjningen som helhet har komplicerat anskaffningen av en första bostad. 

“BSP är avgiftsfritt statligt stöd som till exempel omfattar ränteskydd i form av statligt räntestöd under tio år. Genom att förnya systemet, såsom att höja den övre åldersgränsen för sparande och öka maximibeloppet för parets gemensamma BSP-lån, har man velat se till att så många som möjligt som drömmer om att köpa en första bostad kan göra det även i dessa tider”, säger Karttunen.  

För det andra har staten ett serviceyrke. Frågor som har att göra med att börja bostadsspara eller skaffa en första bostad kan vara komplicerade, men Statskontoret vill för sin del försöka göra åtminstone BSP-biten lätt att förstå.  

“Genom att kommunicera med våra egna ansikten och bygga upp kommunikationen kring frågor i verkliga livet vill vi signalera att här arbetar människor som verkligen hjälper. En organisation vars namn består av “stat” och “kontor” är inte nödvändigtvis den mest tillgängliga eller ens bekant för denna publik, men vi vill ändra på detta”, säger Karttunen.  

Mer information:  

biträdande direktör Sanna Pälsi, Statskontoret, tfn 0295 502 210
kreditchef Soile Karttunen, Statskontoret, tfn 0295 503313 

Bakgrund: BSP-systemet  


Målet med BSP-systemet är att uppmuntra till bostadssparande och förbättra möjligheterna att skaffa den första ägarbostaden. BSP-systemet är ett avgiftsfritt statligt stöd som består av flera element: god ränta och tilläggsränta på bostadssparande, lägre ränta på BSP-lån än andra första bostadslån, statligt räntestöd för tio år samt statsborgen för BSP-lån.
 

Antalet BSP-konton och BSP-lånestocken har ökat stadigt under hela 2010-talet. Åtskilliga förbättringar har gjorts i systemet under de senaste åren: BSP-lånens maximibelopp steg 2021, och i början av 2023 trädde flera ändringar i kraft, bland annat höjdes maximibeloppet för BSP-lån för en bostad som två bostadssparare skaffat tillsammans med 50 procent. 

Statskontoret ger banker och bostadsköpare råd om tillämpningen av BSP-bestämmelserna i praktiska situationer samt ansvarar för BSP-övervakningen. Statskontoret publicerar omfattande BSP-statistik på sin webbplats: https://www.valtiokonttori.fi/sv/statistik-och-rapporter/statistik-om-finansierings-och-lanetjanster/  

Målgrupp: Privatpersoner

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter