Hoppa innehåll

Ändringarna i BSP-systemet träder i kraft – Statskontorets BSP-webbplats har uppdaterats

Från och med den 1.1.2023 trädde ett flertal ändringar i kraft i BSP-systemet: den övre åldersgränsen för sparande steg, maximibeloppet för BSP-lånet för en bostad som två bostadssparare skaffat tillsammans höjdes med 50 procent och statsborgen för BSP-lånet höjdes. Statskontoret har uppdaterat sin BSP-webbplats så att den motsvarar den nya regleringen. 

Målet med BSP-systemet är att uppmuntra till bostadssparande och förbättra möjligheterna att skaffa den första ägarbostaden. BSP-systemet är ett avgiftsfritt statligt stöd som består av flera element: god ränta och tilläggsränta på bostadssparande, lägre ränta på BSP-lån än andra första bostadslån, statligt räntestöd för tio år samt statsborgen för BSP-lån.

Statskontoret ger bankerna och bostadsköparna råd om tillämpningen av BSP-bestämmelserna i praktiska situationer. Statskontoret har uppdaterat avsnitten om BSP-sparande och BSP-lån på sin webbplats och förnyat vanliga frågor om BSP-systemet.

Räntorna steg snabbt under 2022, vilket gör BSP-systemet och det ränteskydd som ingår i BSP-lånet särskilt aktuellt. Staten betalar räntestöd om BSP-lånets ränta överstiger 3,8 procent.

“I synnerhet i och med att räntorna stiger är fördelarna med BSP-systemet fördelaktiga för låntagaren. Genom de ändringar som trätt i kraft har man strävat efter att förbättra BSP-systemets funktion och att allt fler ska ha möjlighet att spara till och skaffa en ägarbostad”, säger kreditchef Soile Karttunen.

En bostad som köpts med BSP-lån ska vara i eget bruk

Statskontoret har som nytt uppdrag att från och med början av 2023 övervaka att BSP-räntestödslånet används enligt lagstadgade ändamål. Med BSP-systemet stöder staten anskaffningen av den första bostaden. Därför måste bostaden som är föremål för BSP-lånet vara i låntagarens eget bruk.

En bostad köpt med BSP-lån kan av särskilda skäl hyras ut för högst två år. Uthyrning för en längre tid än två år är inte tillåten ens av särskilda skäl. För BSP-lånet betalas räntestöd under de första tio åren och när räntestödet upphör så upphör också begränsningarna gällande uthyrning.

Även tillsynsuppgiften är aktuell nu när räntestöd betalas ut betydligt mer år 2023 än på många år. Statskontoret har lagt till en ny del om BSP-tillsynen på sin webbplats, där Statskontorets förfarande samt låntagarens och penninginrättningarnas skyldigheter beskrivs. I praktiken ska BSP-låntagaren se till att adressuppgifterna är aktuella och penninginrättningen i sin tur sköta om så att de regelbundet överförs elektroniskt till Statskontoret. På så sätt kan tillsynen genomföras effektivt med hjälp av registeruppgifter.

Läs mer: BSP-sparande och BSP-lån

Målgrupp: Företag och samfund Privatpersoner

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter