Hoppa innehåll

Visualiserad information om statsfinanserna

I statsekonomins månadsöversikt rapporteras om förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Publikationen var tidigare känd under namnet Statsekonomins månatliga finansieringsanalys. Översikten förnyas stegvis och dess mål är att utvidga informationshelheten och göra tjänsten mer lättanvänd och tillgänglig.

Uppgifterna i statsekonomins månadsöversikt publiceras som Power BI-rapporter på webbplatsen Granskaförvaltningen.fi. Uppgifterna baserar sig på de kontouppgifter som bokföringsenheterna och de statliga fonderna utanför budgeten lämnar in och som upprätthålls av Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet i Kieku-systemet och där uppgifterna är tillgängliga för statens centralbokföring. I rapporteringen används inte de nationalekonomiska bokföringsbegrepp som Statistikcentralen använder i sin rapportering.

Analysen kompletterar översikten

Utöver de visuella rapporterna som uppdateras varje månad publicerar Statskontoret en analys där de mest betydande förändringarna i statsekonomin beskrivs. Analysen publiceras på webbplatsen Granskaförvaltningen.fi i samband med månadsöversikten några gånger om året.

BEKANTA DIG NÄRMARE MED ÖVERSIKTEN PÅ GRANSKAFÖRVALTNINGEN.FI

Mer information:
keskuskirjanpito(at)valtiokonttori.fi

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter