Hoppa innehåll

Statsförvaltningens ansvarsarbete synliggörs

I anvisningen som publicerades i september 2021 uppmuntrar Statskontoret alla organisationer inom statsförvaltningen att med hjälp av öppen ansvarsrapportering berätta för det övriga samhället om sin egen roll när det gäller att möjliggöra en hållbar utveckling. Ansvarsrapporteringen är ett sätt att synliggöra det arbete som ministerier, ämbetsverk och inrättningar utför för att främja en hållbar utveckling. Dessutom bidrar en enhetlig rapporteringsram till att skapa en helhetsbild av det arbete som organisationerna inom statsförvaltningen utför i syfte att främja en hållbar utveckling.

– En gemensam rapporteringsram för hela statsförvaltningen skapar möjligheter för jämförbar och kumulativ information om ansvarigheten i verksamheten. Målet med Statskontorets anvisningar är att hjälpa och stöda ämbetsverk och inrättningar att utveckla ansvarsrapporteringen, säger Statskontorets generaldirektör Timo Laitinen.

Statskontoret uppmuntrar ministerier, ämbetsverk och inrättningar att börja årliga rapporteringen genom att granska verksamheten 2021 med hjälp av statsförvaltningens gemensamma rapporteringsram. Vi önskar att rapporterna publiceras före första maj våren 2022. Ansvarsrapporteringen görs separat från bokföringsenheternas bokslut. Anvisningen ersätter den föregående anvisningen om ansvarsrapporteringen som publicerades i november 2020.

Rapporteringsramen grundar sig på Förenta Nationernas (FN) mål för hållbar utveckling och handlingsprogrammet Agenda 2030. I rapporterna ges anvisningar om att man ska beskriva hur organisationens verksamhet påverkar de viktigaste målen i handlingsprogrammet som främjas genom den egna verksamheten. I rapporterna uppmanas man dessutom att beskriva verksamhetens direkta negativa konsekvenser för verksamhetsmiljön samt att berätta vilka åtgärder som har vidtagits för att minska dessa konsekvenser nu och i framtiden.

Läs anvisningen >
Mer information av ansvarsrapportering >

På grund av tekniska problem med  Statskontorest webbplats publicerades anvisningen först den 16 september 2021, men undertecknades den 2 september 2021.

Mer information:
vastuullisuusraportointi(at)valtiokonttori.fi
Katri Kanerva, tfn 0295 503 364, katri.kanerva(at)valtiokonttori.fi
Henni Purtonen, tfn 0295 502 017, henni.purtonen(at)valtiokonttori.fi

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter