Hyppää sisältöön

Valtionhallinnon vastuullisuustyö näkyväksi

Valtiokonttori kannustaa syyskuussa 2021 julkaistulla ohjeella kaikkia valtionhallinnon organisaatioita kertomaan avoimen vastuullisuusraportoinnin avulla muulle yhteiskunnalle omasta roolistaan kestävän kehityksen mahdollistamisessa. Lisäksi yhtenäinen raportointikehys auttaa luomaan kokonaiskuvan valtionhallinnon organisaatioiden kestävän kehityksen eteen tekemästä työstä.

– Koko valtionhallinnolle yhteisen raportointikehikon avulla on mahdollista saada yhteismitallista ja kumuloitavaa tietoa toiminnan vastuullisuudesta. Valtiokonttorin antaman ohjeistuksen tavoitteena on auttaa ja tukea virastoja ja laitoksia vastuullisuusraportointinsa kehittämisessä, Valtiokonttorin pääjohtaja Timo Laitinen sanoo.

Valtiokonttori kannustaa ministeriöitä, virastoja ja laitoksia käynnistämään vuosittaisen raportoinnin tarkastelemalla vuoden 2021 toimintaa valtionhallinnon yhteisen raportointikehyksen avulla. Raportit toivotaan julkaistavan keväällä 2022 vappuun mennessä. Vastuullisuusraportointi toteutetaan erillään kirjanpitoyksiköiden tilinpäätöksestä. Ohje korvaa edellisen, marraskuussa 2020 annetun ohjeen vastuullisuusraportointiin valmistautumisesta.

Raportointikehys perustuu Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kestävän kehityksen tavoitteisiin ja Agenda 2030 -toimintaohjelmaan. Raporteissa ohjeistetaan kuvaamaan organisaation toiminnan vaikuttavuutta merkittävimpiin oman toiminnan kautta edistettäviin toimintaohjelman tavoitteisiin. Lisäksi raporteissa kehotetaan kuvaamaan toiminnan suoria negatiivisia vaikutuksia toimintaympäristöön sekä kertomaan, mihin toimenpiteisiin näiden vaikutusten pienentämiseksi on ryhdytty nyt ja tulevaisuudessa.

Tutustu ohjeeseen >
Lisätietoja vastuullisuusraportoinnista >

Verkkosivujen teknisistä ongelmista johtuen ohje julkaistiin vasta 16.9.2021, mutta allekirjoitettiin 2.9.2021.

Lisätietoja:
vastuullisuusraportointi(at)valtiokonttori.fi
Katri Kanerva, puh. 0295 503 364, katri.kanerva(at)valtiokonttori.fi
Henni Purtonen, puh. 0295 502 017, henni.purtonen(at)valtiokonttori.fi

Kohderyhmä: Viranomaiset

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset