Hoppa innehåll

En ny podcast för hösten: Tiedon luo – utforskar framtiden för arbete och ledarskap

I podcasten Tiedon luo tar Henni Purtonen lyssnarna med på en resa under vilken man utforskar viktiga frågor om framtidens arbete och ledarskap. I varje avsnitt bidrar gästernas erfarenheter och observationer av världen till att rama in ett visst ämne med anknytning till samhället eller arbetslivet. Henni pratar också med gästerna om livet, drömmar och framgång.

Dessutom medverkar statsförvaltningens experter från olika förvaltningsområden i varje avsnitt. De tar med sig ett eget expertperspektiv på ämnet. Statsförvaltningens experter berättar också intressanta historier och ställer insiktsfulla frågor till gästerna.

Vår tids företeelser är globala och kräver alltmer öppna lösningar, tvärvetenskapliga angreppssätt och fokus på kundens perspektiv.

”Jag vill förändra världen genom att berätta folks historier. Jag tror att vi genom dessa berättelser kan få större förståelse för mångfalden i vår globaliserade värld. Genomgående i alla avsnitt är frågan om vad vi måste hålla fast vid för att komma närmare vårt mål att vara världens bästa offentliga förvaltning”, säger Henni, värd för podcasten Tiedon luo.

Gå från idéer till verklig förändring

Podcasten Tiedon luo tar ställning till olika frågor, överraskar sina lyssnare och uppmuntrar dem att tänka mer djärvt om möjligheter till samarbete. Kreativitet och nya idéer skapas där gränslinjerna möts. Det finns dock många hierarkier i statsförvaltningen som bromsar såväl samarbetet mellan olika administrativa grenar som den kreativa utvecklingen tillsammans med sektorer utanför den offentliga förvaltningen. Förutom att stärka samarbetsstrukturer som överskrider de administrativa gränserna finns det också mycket att göra på andra områden, som att förbättra tjänsterna för språkminoriteter.

“I det svenskspråkiga avsnittet som handlar om språk, kultur och identitet pratar vi med Janne Grönroos bland annat om hur det känns att inte bli bemött på sitt modersmål som finlandssvensk, när man har att göra med myndigheter i sitt hemland”, förklarar Henni.

De första avsnitten i podcastsserien publiceras i september på webbplatsen valtiolla.fi och därefter kommer de nya avsnitten att bli tillgängliga för lyssnare varje tisdag. Podcasten Tiedon luo hittar du också på Spotify och snart även i statens digitala inlärningsplattform eOppiva.

Podcasten Tiedon luo på webbplatsen valtiolla.fi

Podcastens ämnen och gäster

  • Vem eller vad vi kan lita på i dessa snabbt föränderliga tider? Jarno Limnéll, professor, Aalto-universitetet
  • ”Vi älskar alla som bara ens försöker”: programledare, journalist och komiker Janne Grönroos
  • “I ett topplag lär sig alla av andra” respekterad coach och sportinfluencer Erkka Westerlund
  • Om man inte förstår historia försvinner också framtiden, Henrik Meinander och Perttu Pölönen
  • Är kreativitet och statlig byråkrati oförenliga med varandra? skådespelare, coach och entreprenör Niina Nurminen

 

 

Henni Purtonen arbetar som kommunikationsexpert på Statskontorets avdelning för Ekonomi, kunskap och arbetsliv. Aktuella fenomen, att göra arbetslivet mer humant, kunskapsbaserad ledning och att hantera osäkerhet vid förändring är alla ämnen som engagerar henne. I sitt arbete med att påverka och kommunicera är hon fascinerad av projekt som utmanar nuvarande praxis. Henni tror att efterfrågan på samhällspåverkan kommer att öka under de kommande åren och att det kommer att förändra hur organisationer, investerare och medborgare arbetar med att planera, utveckla, ta till sig och genomföra åtgärder.

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter