Hoppa innehåll

Så här hos oss – Statskontorets tankar om ansvarighet i rapporteringen

Ansvar, hållbar utveckling och den egna verksamhetens inverkan på globala utmaningar – vilken abstrakt djungel av begrepp! Vilken nytta har staten av att utarbeta ansvarsrapporteringen? Och framför allt, hur ska vi komma igång med processen?

Statskontoret har utarbetat en sammanställning över hur ämbetsverket har börjat planera och utarbeta en ansvarsrapport som ska publiceras våren 2022. Utarbetandet av rapporten styrs av en enhetlig ram för statsförvaltningen som grundar sig på Förenta Nationernas (FN) mål för hållbar utveckling, genom vilken Statskontoret också ger ministerier, ämbetsverk och inrättningar anvisningar om ansvarighet.

Vid Statskontoret har man kunnat samla redskap för ansvarsresan genom att identifiera ansvarigheten som en del av organisationens strategi samt det sättet hur lagstadgade uppgifter utförs. Att ämbetsverkets ledning förbinder sig att främja ansvarsarbetet visar också riktning för utvecklingen av organisationens ansvarsarbete. Som första etapp identifierades vid Statskontoret de ur verksamhetens synpunkt viktigaste målen för hållbar utveckling som Statskontoret kan genom sin verksamhet främja.

Rapporten – ett verktyg för att förstå effekterna av det egna arbetet

Ansvar innebär att verksamhetssätten och värderingarna konkretiseras i praktiken. Därför handlar det om att granska verksamheten när man rapporterar om ansvarighet. Utmaningarna för hållbar utveckling är universella och därför har varje organisation en egen roll när det gäller att hitta lösningar. För att ansvarigheten ska konkretiseras från floskler i festtal till vardagliga gärningar måste varje organisation identifiera sina möjligheter att påverka även inom statsförvaltningen.

Med hjälp av ansvarsrapporten berättar organisationen om verksamhetens effekter för sina viktigaste intressentgrupper, men också för organisationen själv. Informationen i ansvarsrapporten ökar organisationens uppfattning om sitt eget arbete för att främja hållbar utveckling ur ett såväl kvalitativt som tidsmässigt perspektiv. Gör vi rätt saker och för vi dem vidare enligt planen? Är våra mål uppställda i mätbar form, så att de också kan verifieras?

Rapporten spelar en viktig roll i den externa verifieringen av ansvarsarbetet. Detta sker endast om organisationen koncentrerar sig på att rapportera om sina egna betydande påverkningsmöjligheter på ett åskådligt och transparent sätt. När organisationens viktigaste intressentgrupper får information om hur organisationen för sin del strävar efter att främja hållbar utveckling, kan man också lösa dessa gemensamma utmaningar tillsammans. Ansvarighet är inte automatiskt att utföra ministeriets, ämbetsverkets eller inrättningens lagstadgade uppgift, utan sättet på vilket den genomförs.

Statskontoret ger ministerier, ämbetsverk och inrättningar anvisningar för rapportering av ansvarighet genom FN:s mål för hållbar utveckling. Ansvarsrapporten är ett viktigt verktyg för att strukturera målen för hållbar utveckling och följa deras uppnående. Hur har Statskontoret börjat tillämpa anvisningarna för statens ansvarsrapportering? Du kan bekanta dig med Statskontorets arbete via den bifogade presentationen. Den svenskspråkiga versionen kommer att publiceras inom kort.

Statskontorets ansvarsrapportering

Från mål till arbete och mätning av resultat

När FN:s viktigaste mål för hållbar utveckling har identifierats med tanke på det egna ministeriets, ämbetsverkets eller inrättningens verksamhet, hur hittar man de rätta indikatorerna? Workshoparna Ansvarighet synliggjord i april erbjuder verktyg som stöd för reflektion – anmäl dig!

Bekanta dig med de vanligaste frågorna om statens ansvarsrapportering på Statskontorets webbplats.

Mer information:
vastuullisuusraportointi(at)valtiokonttori.fi
Katri Kanerva, tfn 0295 503 364, katri.kanerva(at)valtiokonttori.fi
Henni Purtonen, tfn 0295 502 017, henni.purtonen(at)valtiokonttori.fi

Målgrupp: Myndigheter

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter