Hoppa innehåll

Valideringen av nätfakturor enligt Europanormen inleddes

Nätfakturaoperatörerna har börjat validera nätfakturor enligt den europeiska normen.

Från och med början av april 2021 tar staten endast emot nätfakturor enligt Europanormen. Målet med ändringen är att styra företagen och den offentliga förvaltningen att börja använda fakturera elektroniskt.

Om fakturan inte uppfyller valideringsreglerna skickas den inte till mottagaren, utan nätfakturaförmedlaren förkastar fakturan och avsändaren får ett felmeddelande. Vid fel ska avsändaren korrigera bristerna i fakturan och skicka fakturan på nytt.

Om ett företag eller en näringsidkare av grundad anledning inte kan skicka fakturor enligt Europanormen inom utsatt tid, ska företaget eller näringsidkaren och ämbetsverket avtala separat om övergången till fakturering enligt Europanormen redan i samband med att beställningen eller avtalet görs upp.

Närmare information om Europanormen för nätfakturering hittas på Statskontorets webbplats.

Ytterligare uppgifter:

verkkolaskutus(at)valtiokonttori.fi

Kirsi Launomaa, projektchef, Statskontoret, tfn +358 (0)2955 02031, kirsi.launomaa(at)valtiokonttori.fi

Målgrupp: Företag och samfund

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter