Hoppa innehåll

Kommunernas lägesuppföljning gör aktuell information tillgänglig för alla

De finländska kommunerna skiljer sig på många sätt från varandra. Kommunernas ekonomiska situation och deras förutsättningar att ordna tjänster för sina invånare påverkas till exempel av befolkningens åldersstruktur och urbaniseringen. Statskontoret har öppnat tjänsten Tutkikuntia.fi, via vilken vem som helst kan följa kommunernas situation. Målet med tjänsten är att förbättra tillgången till och användbarheten av den information som används i statsförvaltningens, finansministeriets och kommunernas beslutsfattande.

Det finns flera olika användarbehov för kommuninformationen. Till exempel statens tjänstemän och kommunernas egna experter behöver den i sitt arbete. Utöver detta kan enskilda medborgare vara intresserade av bland annat granskning av servicen, skattesatsen samt boendekostnaderna eller sysselsättningsläget i olika kommuner. För mediernas representanter är kommuninformationen viktig när de söker material för artiklar som berör kommunerna.

Bekanta dig med kommunernas lägesuppföljning på Tutkikuntia.fi >

Informationen samlas från olika källor i en lättbegriplig form

Det finns alltså många som använder kommundata och uppföljningsbehovet av kommunernas situation är stort. Tjänsten samlar viktig information som används för att bedöma kommunernas ekonomi, verksamhet och verksamhetsmiljö. Information samlas in från olika myndighetskällor och register, såsom Statistikcentralen, Skatteförvaltningen, THL och Statskontoret. Jani Heikkinen.

”Uppgifterna i tjänsten finns i lättläst form. Den lättanvända tjänsten har också hittat användare i kommunerna. Vi har för avsikt att vidareutveckla tjänsten – målet är att bättre än tidigare utnyttja all myndighetsinformation i beslutsfattandet och ledningen”, berättar Jani Heikkinen vid finansministeriet.

Statskontoret har genomfört kommunernas lägesuppföljningstjänst på webbplatsen Tutkikuntia.fi i samarbete med finansministeriet och Deloitte som en del av projektet Tietokiri, som fokuserar på informationsledning inom den offentliga förvaltningen.

Olli Ahonen.

”Kommunernas lägesuppföljning är ett utmärkt exempel på hur vi snabbt och flexibelt kan producera nya informationstjänster när vi har en fungerande teknisk grund och ett verksamhetssätt som stöder smidig utveckling”, berättar Olli Ahonen, som är ägare till Tietokiri-projektet vid Statskontoret.

Om genomförandet av tjänsten Kommunernas lägesuppföljning finns också information på Deloittes webbplats.

Mer information

Olli Ahonen, biträdande direktör, olli.ahonen(at)valtiokonttori.fi, tfn 0295 503 310
Jukka Kujala, rapporteringsexpert, jukka.kujala(at)valtiokonttori.fi, tfn 0295 503 314

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter