Hoppa innehåll

Rapportering om ansvarighet stöder målen för hållbar utveckling

Statsförvaltningens organisationer bygger med sin verksamhet framtidens samhälle. Vilken roll har varje statlig myndighet eller inrättning för att lösa globala hållbarhetsutmaningar? Det första sammandraget av ansvarsarbetet inom statsförvaltningen görs våren 2021. Nu är det dags att bekanta sig närmare med programmet Agenda2030 och identifiera vilka Förenta Nationernas (FN) mål för hållbar utveckling som är de mest betydelsefulla för det egna ämbetsverkets eller institutionens verksamhet.

Statskontoret ger ämbetsverken och inrättningarna anvisningar om att i sina ansvarsrapporteringar koncentrera sig på vilket slags avtryck ämbetsverken eller inrättningarna lämnar i sina samhälleliga och ekologiska miljöer. Det är meningen att handavtrycket ska granskas utifrån FN:s mål för hållbar utveckling. I ansvarsrapporten fokuserar man på att berätta hur man med egna åtgärder kan främja uppnåendet av FN:s mål för hållbar utveckling. För att rapporteringsperspektivet inte ska lufta för mycket mot gröntvätt är det lika viktigt att identifiera vad som i den egna verksamheten kan hindra att ett mål för hållbar utveckling framskrider och söka lösningar för att undanröja sådana hinder.

De olika delområdena av ansvarighet betonas på olika sätt

Varje ministerium, ämbetsverk och inrättning behöver inte rapportera om allt som görs för att främja de 17 målen i handlingsprogrammet Agenda2030, dvs. FN:s mål för hållbar utveckling. Varje aktör har ett eget specialkompetensområde som består av lagstadgade uppgifter. I ansvarsrapporterna är det viktigt att beskriva hur organisationens verksamhet kopplas till de strategiska effektmålen i Agenda2030.

Statskontoret publicerade i november 2020 en anvisning om hur man förbereder sig för ansvarsrapporteringen. I anvisningen vägleds ministerier, myndigheter och institutioner att identifiera 3–5 mål för hållbar utveckling som är mest relevanta för deras verksamhet.

Rapporteringen stöder uppföljningen av de mål som ställts upp för verksamheten

Det är bra att stanna upp och fundera på hur rapporten som produkt och tjänst kommunicerar om växelverkan mellan organisationen och intressentgrupperna. Vilka frågor intresserar organisationens viktigaste intressentgrupper? Vems förtroende måste man förtjäna?

I webbinariet Ansvarighet synligjord i februari 2021 fördjupar man sig i hur projektet framskrider och i propositionen har tre viktiga delområden lyfts fram med tanke på inledandet av ansvarsrapporteringen. Hur borde anvisningen för ansvarsrapportering tillämpas? Varför lönar det sig att gå med redan nu och inte först nästa år?

Webbinarium: Ansvarighet synliggjord >

Workshopparna Vastuullisuus näkyväksi fortsätter i april 2020 >

Mer information:

vastuullisuusraportointi(at)valtiokonttori.fi

Katri Kanerva, tfn 0295 503 364, katri.kanerva(at)valtiokonttori.fi
Henni Purtonen, tfn 0295 502 017, henni.purtonen(at)valtiokonttori.fi

 

 

Målgrupp: Myndigheter

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter