Hyppää sisältöön

Vastuullisuudesta raportoiminen tukee kestävän kehityksen tavoitteita

Valtionhallinnon organisaatiot rakentavat toiminnallaan tulevaisuuden yhteiskuntaa. Mikä on kunkin valtion viraston tai laitoksen rooli maailmanlaajuisten kestävyyshaasteiden ratkaisussa? Ensimmäinen yhteenveto valtionhallinnon vastuullisuustyöstä laaditaan keväällä 2021. Nyt onkin aika tutustua Agenda2030-ohjelmaan ja tunnistaa, mitkä YK:n kestävän kehityksen tavoitteista ovat oman viraston tai laitoksen toiminnan kannalta kaikkein merkityksellisimmät.

Valtiokonttori ohjeistaa virastoja ja laitoksia keskittymään vastuullisuusraportoinnissaan siihen, millaisen kädenjäljen kukin virasto tai laitos jättää yhteiskunnalliseen ja ekologiseen ympäristöönsä. Kädenjälkeä on tarkoitus tarkastella Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kestävän kehityksen tavoitteiden kautta. Vastuullisuusraportissa keskitytään kertomaan siitä, miten omalla toiminnalla voidaan edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Jotta raportoinnin näkökulma ei kallistuisi liikaa viherpesun suuntaan, on yhtä tärkeää tunnistaa, mikä omassa toiminnassa saattaa estää jonkin kestävän kehityksen tavoitteen edistymistä ja etsiä ratkaisuja tällaisten esteiden purkamiseen.

Vastuullisuuden eri osa-alueet painottuvat eri tavoilla

Jokaisen ministeriön, viraston ja laitoksen ei tarvitse raportoida kaikesta, mitä koko Agenda2030-toimintaohjelman eli YK:n kestävän kehityksen 17 tavoitteen edistämiseksi tehdään. Jokaisella toimijalla on oma erityisosaamisalueensa, joka muodostuu lakisääteisten tehtävien pohjalta. Vastuullisuusraporteissa on olennaista kuvata, miten organisaation toiminta kytkeytyy Agenda2030-ohjelman strategisiin vaikuttavuustavoitteisiin.

Valtiokonttori julkaisi marraskuussa 2020 ohjeen vastuullisuusraportointiin valmistautumisesta. Ohjeessa ministeriöitä, virastoja ja laitoksia opastetaan, kuinka tunnistaa oman toimintansa kannalta merkityksellisimmät 3-5 YK:n kestävän kehityksen tavoitetta.

Raportointi tukee toiminnalle asetettujen tavoitteiden seurantaa

Vastuullisuusraportin laatimisen alkumetreillä on hyvä pysähtyä pohtimaan, miten raportti tuotteena ja palveluna viestii vuorovaikutuksesta organisaation ja sidosryhmien välillä. Mitkä asiat kiinnostavat organisaation tärkeimpiä sidosryhmiä? Keiden luottamus täytyy ansaita?

Helmikuun 2021 Vastuullisuus näkyväksi -webinaarissa kurkistetaan hankkeen etenemiseen ja esitykseen on nostettu vastuullisuusraportoinnin käynnistämisen kannalta kolme tärkeää osa-aluetta. Miten vastuullisuusraportoinnin ohjetta tulisi soveltaa? Miksi mukaan kannattaa lähteä jo nyt, eikä vasta ensi vuonna?

Webinaari: Vastuullisuus näkyväksi >

Vastuullisuus näkyväksi -työpajat jatkuvat huhtikuussa >

Lisätietoja:

vastuullisuusraportointi(at)valtiokonttori.fi

Katri Kanerva, puh. 0295 503 364, katri.kanerva(at)valtiokonttori.fi
Henni Purtonen, puh. 0295 502 017, henni.purtonen(at)valtiokonttori.fi

 

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset