Hoppa innehåll

Statskontorets elektroniska informationspaket om den offentliga förvaltningens ekonomi

Vi har publicerat på Statskontoret.fi en ny informationssida som ger information om den offentliga ekonomin för beslutsfattare och medierna samt för alla andra intresserade.

Statskontoret har mycket information om den offentliga förvaltningens ekonomi. Vi producerar bland annat information om statsskulden och utvecklingen av statsfinanserna samt publicerar kommunernas och välfärdsområdenas ekonomiska uppgifter. Dessa teman berör flera av punkterna i regeringsprogrammet, så vi hoppas att det informationspaket vi har sammanställt kommer att vara till nytta för beslutsfattare, medierna samt för alla andra intresserade.

På webbplatsen finns information om bland annat följande ämnen:

  • Offentlig upphandling
  • Statsfinanser (t.ex. statsskulden, statsborgen, lån och räntestöd som staten beviljat, statsunderstöd samt statsekonomins månadsöversikt)
  • Kommunernas och välfärdsområdenas ekonomi
  • Kostnadsstöd till företag i samband med coronakrisen

Kolla in webbplatsen från den här länken

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter